شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد
واحد بهداشت خانواده

 

 
      نام و نام خانوادگي : مهناز ميرجليلي
 
      سمت : كارشناس مسئول بهداشت خانواده 
 
شماره داخلي : 143 
 
      نام و نام خانوادگي : زكيه همتي
 
      سمت : كارشناس بهداشت خانواده
 
 شماره داخلي : 137
 
      نام و نام خانوادگي : رقيه زارع
 
      سمت : كارشناس بهداشت خانواده
 
شماره داخلي : 137
 
  نام و نام خانوادگي : راضيه فتوحي
 
      سمت : كارشناس بهداشت خانواده
 
شماره داخلي : 143
 
 
           شرح وظايف مربوط به واحد رايانه:
 

         1. 

        
 
 
 
         035-32333019  -  داخلي  137-143        M.Mirjalili88@ssu.ac.ir 
 خط مستقيم  32337700-035                                                                              
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/27
تعداد بازدید:
462
يزد - ميبد - ميدان آيت ا... اعرافي - شبكه بهداشت و در مان شهرستان ميبد
تلفن : 03532333019 نمابر : 03532333015
پست الكترونيكي Behdasht.Meybod@ssu.ac.ir
Powered by DorsaPortal