شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد
واحد بهداشت محيط

 

 
      نام و نام خانوادگي : حسن خواجويي
 
      سابقه خدمت : 20 سال
 
      سمت : كارشناس مسئول بهداشت محيط 
 
 
      نام و نام خانوادگي : اعظم علي بيكي
 
      سابقه خدمت : 13سال
 
      سمت : كارشناس بهداشت محيط  
 
           شرح وظايف واحد بهداشت محيط :
 

         1.  

 
 
         035-32333019  -  داخلي  133-134 0       MibodMohit@ssu.ac.ir 
035-32336110   خط مستقيم                                                             
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/23
تعداد بازدید:
382
يزد - ميبد - ميدان آيت ا... اعرافي - شبكه بهداشت و در مان شهرستان ميبد
تلفن : 03532333019 نمابر : 03532333015
پست الكترونيكي Behdasht.Meybod@ssu.ac.ir
Powered by DorsaPortal