شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد
واحد امور مالي
 
 
     نام و نام خانوادگي : علي جهاندوست
 
     سمت : مسئول حسابداري و امين اموال شبكه
 
شماره داخلي :  107
 
  
     نام و نام خانوادگي : كمال دهقاني 
 
     سمت : حسابدار
 
شماره داخلي :  105
 
 
     نام و نام خانوادگي : عصمت زارعي
 
 
     سمت : حسابدار شبكه 
 
شماره داخلي :  110
 
 
     نام و نام خانوادگي : ابوالفضل دهقاني
 
 
     سمت :  امين اموال
 
شماره داخلي :  111
 
 
 
     نام و نام خانوادگي : نسرين رضايي
 
 
     سمت : مسئول درآمد
 
شماره داخلي :  109
 
 
     نام و نام خانوادگي : سيدجليل رضوي
 
 
     سمت : كارپرداز جاري و عمراني
 
شماره داخلي :  112
 
 
 
   035-32333019   داخلي 107         @SSU.AC.IR
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/24
تعداد بازدید:
238
يزد - ميبد - ميدان آيت ا... اعرافي - شبكه بهداشت و در مان شهرستان ميبد
تلفن : 03532333019 نمابر : 03532333015
پست الكترونيكي Behdasht.Meybod@ssu.ac.ir
Powered by DorsaPortal