بیمارستان امام جعفر صادق میبد
سوپروايزر آموزش سلامت
سوپروایزر آموزشی و رابط آموزشی
 
الهام فلاح یخدانی
کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
تلفن داخلی : 1119"کتاب الکترونیکی شرح وظایف پرستاری"


شرح وظایف واحد آموزش بیمارستان

1- تعیین نیازسنجی آموزشی سالانه پرسنل درمانی و واحدهای آزمایشگاه و رادیولوژی مرکز براساس نیاز سنجی ابلاغ شده از دانشگاه علوم پزشکی زنجان و ارسال به آموزش دانشگاه جهت بررسی و تصویب دوره ها .

2- شرکت در جلسه رابطین آموزشی مراکز در دانشگاه جهت هماهنگی برگزاری دوره های مصوب .

3-اطلاع رسانی و هماهنگی جهت تشکیل کلاسهای آموزشی مصوب و غیرمصوب .

4- ارزیابی دوره های آموزشی برگزار شده (قبل و بعد از برگزاری دوره با برگزاری پیش آزمون وپس آزمون).

 5-وارد کردن اطلا عات آموزشی کارکنان در شناسنامه آموزشی پرسنل .

 6-پیگیری وتحویل گواهی آموزشی کلیه کارکنان مرکز .

 7-هماهنگی جهت اخذ مجوز و برگزاری کارگاههای آموزش مداوم در مرکز.

8-برگزاری کلاسهای آموزش مستمر مرکز(گزارش نویسی، تجهیزات پزشکی، احیاء پایه و پیشرفته .

 9-بررسی اثربخشی دو دوره از دوره های آموزشی به روش کرک پاتریک و ارسال به دانشگاه .

 10-تهیه جزوات و پمفلت و پوسترهای آموزشی.

11-شرکت در کمیته های بیمارستانی(کمیته مرگ و میر، کمیته بحران و ...)  .

12-برگزاری دوره ای مانور CPR با حضور ریاست و مدیریت  و مدیریت محترم خدمات پرستاری .

 13-معرفی یک نفر از هر بخش به عنوان رابط آموزشی با نظر موافق مدیریت محترم خدمات پرستاری .

 14-نظارت بر عملکرد رابطین آموزشی .

15- تهیه دستورالعملهای مرتبط با واحد آموزشی .

16-تهیه چک لیست ارزیابی فعالیتهای بالینی پرستاران بر اساس گایدلاین وزارت بهداشت .

17-انجام آموزشهای بدو ورود جهت پرسنل جدیدالورود و تهیه چک لیست  ارزیابی آموزشهای بدو ورود و تکمیل این چک لیستها در زمان بدو ورود .

18-هماهنگی و همکاری  در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری و مامایی .

 19-پیشنهاد تهیه کتب و مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان .

20- پیشنهاد ایجاد زمینه تشویقی جهت مشارکت پرسنل در فعالیتهای آموزشی   .

 21-ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه به مدیریت محترم پرستاری .

22-مستند سازی دستورالعمل ها، فرآیندها و فرمهای مورد استفاده .

23-شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری .

 24-شرکت در جلسات آموزشی معاونت محترم درمان.

25-هماهنگی جهت برگزاری دوره های غیر حضوری دارای پودمان آموزشی.

26-برگزاری آزمونهای توانمندی کارکنان در قالب کنفرانسهای درون واحدی هر دو ماه یکبار.

27-آموزش چهره به چهره به کادر پرستاری مامایی به صورت دوره ای.

28-اطلاع رسانی کنگره ها، همایش ها و اطلاعیه های آموزش در بورد آموزش و کانال اطلاع رسانی بیمارستان.

29-برگزاری دوره آموزشی  توجیهی بدو خدمت به صورت فصلی جهت پرسنل جدیدالورود .

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/28
تعداد بازدید:
1081
یزد، بلوار جمهوری، بیمارستان افشار، مرکز تحقیقات قلب و عروق یزد            تلفن:35231421-035 تاریخ بروزرسانی:1399/12/5

 
Powered by DorsaPortal