دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
کارشناسی ارشد
روش تصویربرداری با MR -کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی991
فیزیک رادیوتراپی 2 -کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی991
پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی - کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 991
فیزیک اتمی و هسته ای - کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی991
اصول فیزیکی دستگاههای علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد فیزیک پرشکی991
فیزیک پرتو شناسی تشخیصی - کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی991
تصویربرداری با امواج فرا صوت در پزشکی - کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی991
حفاظت و بهداشت پرتوهای یونیزان - کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی991
کاربرد منابع پرتوزا در پزشکی، صنایع و تحقیقات - کارشناسی ارشد بهداشت991
 مبانی بیوفیزیک پیشرفته در تکنولوژی گردش خون - کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی گردش خون991
 ...............
 اصول مقدماتی پردازش داده ها و شبیه سازی کامپیوتری - کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی - 992
 سیستم های تصویربرداری پزشکی -کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی -992
 فیزیک رادیوتراپی - 992
 اصول آشکارسازی و دوزیمتری پرتوها -992
 فیزیک لیزر و کاربردآن در پزشکی - 992
 رادیوبیولوژی - 992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/12
تعداد بازدید:
78
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035  تاریخ بروزرسانی: 1399/12/05
Powered by DorsaPortal