دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دکتر مصطفی عظیم زاده تفت

ساعت کاری آقای دکتر مصطفی عظیم زاده در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

شنبه

کلاس کارشناسی ارشد -اصول استانداردسازی و ایمنی فراورده های بیولوژی

حضور در دفتر

کلاس کارشناسی ارشد روش تحقیق

حضور در آزمایشگاه بیوسنسور و میکروفلویدیک

یکشنبه

حضور در دفتر

کلاس کارشناسی ارشد -اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

کلاس کارشناسی ارشد -اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

کلاس کارشناسی ارشد روش تحقیق

دوشنبه

حضور در دانشکده پیراپزشکی

حضور در دانشکده پیراپزشکی

حضور در دانشکده پیراپزشکی

حضور در دانشکده پیراپزشکی

سه شنبه

حضور در آزمایشگاه بیوسنسور و میکروفلویدیک

حضور در آزمایشگاه بیوسنسور و میکروفلویدیک

حضور در آزمایشگاه بیوسنسور و میکروفلویدیک

حضور در آزمایشگاه بیوسنسور و میکروفلویدیک

چهارشنبه

حضور در مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی یزد

حضور در مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی یزد

حضور در پژوهشکده علوم تولید مثل یزد

حضور در پژوهشکده علوم تولید مثل یزد

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/22
تعداد بازدید:
81
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035  تاریخ بروزرسانی: 1399/12/05
Powered by DorsaPortal