دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دکتر علی مرادی

1. بررسی اثر بازدارندگی رشد همزمان داروهای دوکسوروبیسین و کورکومین لود شده بر سطح نانوحامل گرافن اکسید بر رده سلولی سرطان تخمدان (A2780)

2. بررسی میزان سمیت سلولی کوئرستین بارگذاری شده بر سطح نانوحامل گرافن اکسید بر رده سلولی سرطان پروستات (PC3)

3. بررسی اثر کورکومین و کوئرستین بر بیان microRNA- 133a در بافت های کبد، ماهیچه اسکلتی، قلب و کلیه رت های دیابتی تایپ 2 القا شده به روش رژیم غذایی پرچرب- استرپتوزوتوسین

4. بررسی اثر کلسیتریول بر میزان mRNA و پروتئین Rac1 در بافت بطن چپ هیپرتروف شده موش های صحرایی

5. بررسی و مرور اثر مکمل¬یاری لیکوپن بر سطوح سرمی IGF-1 : مطالعه مروری ساختار یافته

6. بررسی و مرور اثر مکمل یاری ویتامین D بر سطوح سرمی IGF-1: مطالعه مروری ساختار یافته و متا آنالیز بر مطالعات مداخله ای

7. بررسی تغییرات مولکولی ژن VPREB1 در بیماران ایرانی مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد (ALL) مراجعه کننده به مرکز تحقیقات خون یزد

8. بررسی برهمکنش دریافت روغن های خوراکی کنجد، کانولا و کنجد-کانولا با پلی مورفیسم های ژن لیپوپروتئین لیپاز بر سطوح پروفایل لیپیدی، شاخص های گلایسمیک و مقاومت انسولینی در بین بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و همسرانشان

9. بررسی اثر کارواکرول بر بیانcaspase 3 و آپوپتوز در بافت هیپوکامپ در مدل تجربی دمانس عروقی

10. بررسی ارتباط غلظت سرمی رزیستین با فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید

11. بررسی اثر اتورواستاتین بر میزان بیانRac1, Rac1-GTP و NOX1 در بافت کبد رت های سیروتیک به روش BDL

12. بررسی اثر کوئرستین، کورکومین و اتورواستاتین بر میزان بیانAMPkinase PP-ACC در بافت کبد رت های سیروتیک به روش BDL

13. مهار آنزیم لاکتات دهیدروژناز A در رده سلولی سرطان سینه انسانی توسط طراحی پپتیدهای سنتتیک با استفاده از مطالعات In sillico و آزمایشگاهی

14. بررسی وضعیت پلی مورفیسم های L55M,Q192R در ژن آنزیم پارااکسوناز با فعالیت آنزیم در سرم بیماران مبتلا به سرطان معده ومقایسه با شاهد

15. بررسی تغییرات غلظت آنزیم گلوتامات دهیدروژناز و سطح سرمی گلوکز در موش های صحرایی در معرض پاراتیون

16. بررسی غلظت سرمی ویسفاتین در افراد مبتلا به سرطان سینه و مقایسه آن با گروه کنترل

17. مقایسه فراوانی ژنوتیپ های هاپتوگلوبین در افراد دیابتی و مبتلا به بیماری عروق کرونر با افراد سالم در مراجعه کنندگان به بیمارستان افشار یزد

18. بررسی تاثیر ورود باند دی سولفید بر پایداری و شیفت نوری آنزیم نوری آنزیم لوسیفراز از گونه Lampyris turkestanicus با استفاده از تکنیک موتاسیون زایی هدفدار

19. شناسایی اثر ضد دیابتی ترکیبات پلی فنولی موجود در عصاره گیاه زردچوبه و تعیین مکانیسم مولکولی در گیر در سلولهای تمایز یافته ماهیچه ای c2c12

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/23
تعداد بازدید:
50
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035  تاریخ بروزرسانی: 1399/12/05
Powered by DorsaPortal