دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دکتر حسین زارعی جلیانی

1. بررسی اثر نیاسین بر مارکرهای سرمی ذخیره تخمدان در نارسایی زودرس تخمدانی القا شده به وسیله داروی سیکلوفسفامید در مدل موشی

2. کلونینگ و بهینه سازی بیان آنزیم hydroxycinnamoyl transferase جدا شده از Capsicum annuumدر داخل باکتری E.coli

3. کلونینگ و بهینه سازی بیان ژن آنزیم فورمات دهیدروژناز جداشده از Pichia pastoris در باکتری E.coli

4. بررسی اثر تجویز همزمان اریتروپوئیتین و VEGF بر میزان بیان ژن های BAX و BCL-2 در سلول های H9c2

5. بررسی اثر تجویز همزمان اریتروپوئیتین و VEGF بر میزان بیان ژن های PI3K و HIF1 در سلول های H9c2

6. کلونینگ و بیان فاکتور تحریک کننده ی کلونی های ماکروفاژ و گرانولوسیت انسانی نوترکیب در باکتری اشرشیا کلی Shuffle T7

7. درج هدفمند ژن گزارشگر GFP با استفاده از سیستم Tild-CRISPR با رویکرد Tethering در رده سلولی CHO

8. بررسی میزان استرس اکسیداتیو، آپوپتوز، تراکم کروماتین و بیان ژن های مربوطه در اسپرم بیماران دیابتی

9. بررسی اثرات ضد سرطانی گالبانیک اسید بر رده سلولی گلیوبلاستوم مولتی فرم (U87)

10. بررسی وضعیت ژنتیکی بیماران مبتلا به رتینیت پیگمنتوزوا

11. بررسی تاثیر نانولیپوزوم های حاوی مولکول های موثر بر بیان ژن ها، کروماتین و پارامترهای اسپرم قبل و بعد از فریز در افراد آستنواسپرمی و نورمواسپرمی

12. بازیابی و جداسازی تروفوبلاست از سرویکس (TRIC) مبتنی بر نانوذرات ایمونومغناطیس با دو نوع پوشش متفاوت برای غربالگری پیش از تولد آنیوپلوئیدی های رایج

13. استفاده از miRNA به منظور مهار فاکتورهای تعامل کننده با گیرنده آندروژن و بررسی اثرات آن بر بقای رده های سلولی سرطان پروستات

14. بررسی عوامل ژنتیکی دربروزدیابت نوع دو وارتباط آنها با عوارض بالینی

15. مقایسه اثرهمزمانی متفورمین با تیازولیدین دی اون ، مهارکننده دی پپتیدیل پپتیداز 4 و عصاره دارچین ((cinnamon برمیزان بیان miRNA های320,29a,26b در سلولهای آدیپوسیت 3T3-L1 مقاوم و غیر مقاوم به انسولین

16. طراحی و مشخصه یابی نانوحامل نیوزومی حاوی دوکسوروبیسین و siRNA به منظور اثر گذاری بر رده ی سلولی سرطان معده AGS

17. بررسی عملکرد نانوسامانه نیوزومی هیبریدی کورکومین و پاکلی‏ تاکسل بر رده سلولی MCF-7 آدنوکارسینومای سینه

18. بررسی همبستگی بین مواجهه با آلودگی هوا و شکست DNA در رانندگان تاکسی شهر یزد در سال 1394

19. بررسی تنوع مولکولی مایکوباکتریوم های غیرسلی موجود در آب، خاک و گردوغبار محیط بیمارستانهای استان یزد

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/23
تعداد بازدید:
87
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035  تاریخ بروزرسانی: 1399/12/05
Powered by DorsaPortal