دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دکتر مریم سادات نبوی نیا

Journal

Published

Author(s)

Title

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 177,112853

2020

Mansouri, A., Abnous, K., Nabavinia, M.S., Ramezani, M., Taghdisi, S.M.

In vitro selection of tacrolimus binding aptamer by systematic evolution of ligands by exponential enrichment method for the development of a fluorescent aptasensor for sensitive detection of tacrolimus

Immunological Investigations, 49(5), pp. 535-554

2020

Khedri, M., Abnous, K., Rafatpanah, H., (...), Taghdisi, S.M., Ramezani, M.

Development and Evaluation of Novel Aptamers Specific for Human PD1 Using Hybrid Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment Approach

Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 23(6), pp. 826-832

2019

Dalirfardouei, R., Tafaghodi, M., Meshkat, Z., (...), Varasteh, A.-R., Naderinasab, M.

A novel formulation of Mtb72F DNA vaccine for immunization against tuberculosis

Drug Development and Industrial Pharmacy, 45(4), pp. 603-610

2018

Yazdian-Robati, R., Arab, A., Ramezani, M., (...), Abnous, K., Taghdisi, S.M.

Smart aptamer-modified calcium carbonate nanoparticles for controlled release and targeted delivery of epirubicin and melittin into cancer cells in vitro and in vivo

Analytical Biochemistry, 549, pp. 124-129

2018

Dolati, S., Ramezani, M., Nabavinia, M.S., (...), Abnous, K., Taghdisi, S.M.

Selection of specific aptamer against enrofloxacin and fabrication of graphene oxide based label-free fluorescent assay

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/23
تعداد بازدید:
64
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035  تاریخ بروزرسانی: 1399/12/05
Powered by DorsaPortal