دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
نیمسال دوم

برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی- نیم سال دوم400-99


دانشجویان ورودی مهر 99 ( ترم دوم)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

زمان ارائه

ساعت ارائه

مسئول درس

مدرسین/درصد مشارکت

1

بیوانفورماتیک

2

شنبه

10-8

دکتر حسین زارعی

دکتر زارعی

رشته بیوشیمی

دکتر عظیم زاده

دکتر غیبی

دکتر وحیدی

2

اصول استاندارد سازی و ارزیابی فرآورده‌های بیولوژی

1

شنبه

12-10

دکتر مصطفی عظیم زاده

دکتر عظیم زاده

دکتر زارعی

3

سمینار1

2

شنبه

15-13

دکتر سیدمحمد غیبی

دکتر غیبی

4

ایمنوشیمی و روش های آنالیز

3

یکشنبه

10-8

دکتر مرضیه لطفی

دکتر لطفی

دکتر عظیم زاده

دکتر زارعی

دکتر شمس

دکتر هادی

دکتر نبوی نیا

5

سیستم های اطلاع رسانی

1

یکشنبه

12-10

دکتر سیدمحمد غیبی

دکتر غیبی

دکتر لطفی

6

روش تحقیق

1

یکشنبه

15-13

دکتر مصطفی عظیم زاده

دکتر عظیم زاده

دکتر غیبی

7

مهندسی ژنتیک عملی

1

دوشنبه

10-8

دکتر حسین زارعی

دکتر زارعی

دکتر غیبی

دکتر نبوی نیا

توضیح درس بیوانفورماتیک: درس بیوانفورماتیک به صورت مشترک بین گروه های بیوشیمی (2 واحد)، ژنتیک (1 واحد) و زیست فناوری (2 واحد) توسط اساتید تدریس می شود.

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/20
تعداد بازدید:
93
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035  تاریخ بروزرسانی: 1399/12/05
Powered by DorsaPortal