۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مراقبت مادر و كودك
مشاوره تغذيه با شير مادر

راهنمايي تغذيه تكميلي

راهنمايي مادران شاغل

وضعيت شير دهي

مزاياي شير مادر

 ارزيابي ، طبقه بندي و درمان كودك در معرض خطر (ويژه غير پزشك)

ارزيابي ، طبقه بندي و درمان كودك در معرض خطر (ويژه پزشك)

راهنماي بوكلت چارت مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم كمتر از هشت سال (ويژه پزشك)

راهنماي بوكلت چارت (ويژه پزشك)

ارزيابي ، طبقه بندي و درمان كودك بيمار 2 ماهه تا 5 ساله

مراقبتها

مراقبت ادغام يافته كودك سالم (ويژه غير پزشك)

مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال (ويژه غير پزشك)

مراقبت ادغام يافته كودك سالم (ويژه پزشك)

تمرين (چارت درصد سوختگي ) پزشك

تمرين (چارت درصد سوختگي ) غير پزشك

فرم ثبت بيماري (غير پزشك)

فرم ثبت بيماري

فرم ثبت اولين معاينه نوزاد توسط پزشك

قانون ترويج تغذيه با شيرمادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي

راهنماي ارزيابي ، طبقه بندي و درمان كودك در معرض خطر (ويژه غير پزشك)

راهنماي ارزيابي ، طبقه بندي و درمان كودك در معرض خطر (ويژه پزشك)

راهنماي بوكلت چارت مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم كمتر از هشت سال (ويژه غير پزشك)

دستورالعمل تكميل فرم ثبت مراقبت كودك سالم در پرونده خانوار

دستورالعمل كشوري" شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي"

اهميت سوختگي در كودكان زير پنج سال

مجموعه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر

بنر سيرتكاملي كودكان

بنر زمان مراقبت كودكان

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/25
تعداد بازدید:
1528
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal