دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظايف واحدها در حوادث و بلايا

شرح وظايف كارشناس مسؤل كاهش خطر در حوادث و بلاياي شبكه

شرح وظايف گروه خدمات آزمايشگاهي در حوادث و بلايا

شرح وظايف ارشد امنيت در حوادث و بلايا

شرح وظايف اورژانس 115 در حواَدث و بلايا

شرح وظايف بهورز در حوادث و بلايا

شرح وظايف كارشىاس يا كاردان مبارزه با بيماري ها در حوادث و بلايا

شرح وظايف امور دارويي در حوادث و بلايا

شرح وظايف امور اداري در حوادث و بلايا

شرح وظايف ارشد ارتباطات در حوادث و بلايا

شرح وظايف ارشد هماهنگي و برنامه ريزي در حوادث و بلايا

شرح وظايف ارشد ايمني درحوادث و بلايا

شرح وظايف واحد سلامت خانواده در حوادث و بلايا

شرح وظايف كارشناس بهداشت محيط در مديريت حوادث و بلايا

شرح وظايف پرستار يا بهيار در حوادث و بلايا

شرح وظايف پزشك در تيم اعزامي به منطقه آسيب ديده در حوادث و بلايا

شرح وظايف تيم پشتيباني در حوادث و بلايا

شرح وظايف ارشد روابط عمومي در حوادث و بلايا

شرح وظايف گروه سلامت روان در حوادث و بلايا

شرح وظايف گروه آموزش سلامت در حوادث و بلايا

شرح وظايف واحد تغذيه در حوادث و بلاياي شبكه


تاریخ به روز رسانی:
1397/09/25
تعداد بازدید:
676
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal