۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي واحد
 

معرفی واحد :

واحد بهبود تغذیه جامعه یکی از گروه های ستادی مرکز بهداشت می باشد. رسالت واحد ؛برنامه ریزی ؛ سیاست گذاری؛ بهبود امنیت غذایی و ارتقاء کیفیت تغذیه آحاد مردم از طریق ارتقای سطح دسترسی فیزیکی، اقتصادی،افزایش سواد و فرهنگ تغذیه ای و رهایی از بیماریهای مرتبط به غذا با بکار گیری استراتژی هایی مانند اطلاع رسانی و آموزش، مشارکت در تدوین سیاست های نوین در عرصه غذا و تغذیه در برنامه های توسعه ملی، تحقیق و پایش اقدامات پیشگیرانه از مشکلات تغذیه ای اعم از کم خوری، پرخوری و کمبود ریز مغذی ها می باشد تا مردمی سالم و پویا برای فعالیت در عرصه های علمی و فنا وری در جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گام بردارند.

هدف کلی تأمین، حفظ و ارتقای وضعیت تغذیه جامعه می باشد وبرای رسیدن به این هدف ؛اهداف اختصاصی ذیل تنظیم

می گردد:

کاهش شیوع سوء تغذیه در کودکان زیر 6 سال؛کاهش شیوع سوء تغذیه در دانش آموزان؛کاهش شیوع تولد نوزادان کم وزن؛کاهش شیوع سوء تغذیه در میانسالان؛کاهش سوء تغذیه در سالمندان؛کاهش شیوع گواتر در کودکان10-8ساله؛کاهش شیوع کم خونی در گروههای سنی مختلف؛کاهش شیوع اختلالات ناشی از کمبود سایر ریز مغذی ها(ویتامین A،D،B2 ، روی و کلسیم )؛کاهش شیوع دیابت؛کاهش شیوع بیماری های قلبی عروقی؛کاهش شیوع چاقی؛کاهش شیوع سرطان؛کاهش شیوع اختلالات تغذیه ای در کارکنان مراکز عمومی و جمعی؛کاهش شیوع اختلالات تغذیه ای درگروه های سنی مختلف در بحران؛استقرار برنامه جامع ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه

 
 
► شرح وظایف در برنامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید
 1. تشکیل کمیته IDDشهرستان و پیگیری انجام مصوبات
 2. ابلاغ دستورالعمل برنامه کشوری پیشگیری و کنترل اختلات ناشی از کمبود ید و پایش اجرای آن
 3. ابلاغ بخشنامه های وزارتی(مثل عدم مصرف نمک دریا وسنگ نمک )برنامه به واحدهای محیطی جهت استفاده در آموزشها
 4. جمع آوری آمار واطلاعات و شاخص برنامه(درصد مصرف نمک تصفیه شده ویددار خانوارهای روستایی)و تجزیه وتحلیل آنها
 5. هماهنگی لازم برای اجرای برنامه سالیانه پایش ید در دانش آموزان 8-10 ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالی استان
 6. برنامه آموزشی پرسنل جدید و بازآموزی رده های مختلف بهداشتی در خصوص پیشگیری و اختلالات ناشی از کمبود ید
 7. برآورد ودرخواست کیت یدسنج مورد نیاز جهت اجرای برنامه های پایش ید(در سطح عرضه و مصرف)

► شرح وظایف در زمینه مراقبت تغذیه ای زنان باردار
 1. آموزش کارکنان بهداشتی در زمینه تغذیه دوران بارداری
 2. مشاوره مادران باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری
 3. بررسی میزان سوء تغذیه در مادران باردار
 4. پایش توزیع مکملهای دارویی در دوران بارداری
 5. آموزش جهت ارتقاء آگاهی مردم و زنان باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری
► شرح وظایف دربرنامه تغذیه و مکمل یاری دانش آموزان
 1. هماهنگی با اداره آموزش و پرورش شهرستان جهت اجرای برنامه آهن یاری دختران دانش آموز
 2. آموزش رده های مختلف بهداشتی در زمینه کم خونی فقر آهن علل و عوارض بیماری، میزان دوز مصرفی مکمل آهن درگروههای در معرض خطر(کودکان زیر دو سال، مادران باردار،دختران دبیرستانی و سایر افراد کم خون)
 3. بررسی میزان مورد نیاز تهیه و توزیع مکمل (برنامه آهن یاری)
 4. پایش اطلاعات پرسنل بهداشتی و مادران در مورد مکمل آهن (میزان مورد نیاز و کاهنده وافزاینده آهن ومنابع غذایی اهن)
 5. آموزش گروههای مختلف مردم در زمینه کم خونی فقر آهن
 6. پایش و پی گیری اجرای دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم در مدارس
► شرح وظایف دربرنامه پیشگیری و کنترل کمبود ویتامینA و D
 1. نظارت براجرای دستورالعمل تجویز مکمل های گروه سنی وفیزیولوژیک در مراکز محیطی
 2. آموزش رده های مختلف بهداشتی کنترل کمبود ویتامین آ علل و عوارض بیماری، میزان دوز مصرفی مکمل ویتامین A و Dدر گروههای در معرض خطر ((کودکان زیر 2 سال و مادران باردار و شیرده )وتمام رده های سنی
 3. نظارت و پی گیری درخواست تهیه و توزیع مکمل های کودکان زیر دوسال
 4. آموزش گروههای مختلف مردم در زمینه پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین های A وD و سایر ریز مغذیها
 5. ارسال بخشنامه مکمل یاری مگادوز ویتامین D3 ونظارت بر اجرای آن میانسالان و سالمندان وجوانان
► شرح وظایف برنامه کودکان
 1. آموزش وباز آموزی کلیه کار کنان بهداشتی (پزشک ، کاردان ، کارشناس و بهورز)در خصوص پایش رشد ، تغذیه تکمیلی واختلال رشد
 2. شناسایی ومعرفی کودکان دچاراختلال رشد(که ناشی از فقر خانوار است)جهت بهره مندی از سبدغذایی دستورالعمل برنامه مشارکتی حمایتی
 3. تن سنجی کودکان روستا مهد در قبل و بعد از اتمام برنامه توزیع یک وعده غذای گرم و پایش نحوه اجرای برنامه در مهد کودک
 4. تهیه وتوزیع متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان
 5. پیگیری تجهیزات مورد نیاز جهت ارتقاء رشد کودکان از قبیل وزنه ،ترازو ، مکملها و وسایل کمک آموزشی نظیر پوستر، پمفلت و...
 6. مشاوره مادران ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در موارد اختلال رشد وتغذیه کودکان
 7. تشکیل کلاس آموزشی جهت ا رتقاء آگاهی جامعه (مادران،رابطین بهداشتی،رابطین ادارات،کمیته امداد،نهضت سواد آموزی و مربیان مهد کودکهای وابسطه به بهزیستی)
 8. بررسی آماری میزان سوء تغذیه در گروه سنی زیر 6 سال و طراحی مداخلات تغذیه ای جهت ارتقاء وضعیت سلامت کودکان
 9. پایش توزیع مکملهای دارویی کودکان زیر 2سال

► شرح وظایف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی
 1. برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی در خصوص مطالب کار بردی تغذیه ای
 2. برگزاری کمپین های آموزش تغذیه جشنواره های غذای برای عموم مردم(کاهش مصرف روغن نمک قند وشکروافزایش مصرف میوه سبزی ولبنیات)
 3. نظارت بر وضعیت تغذیه اماکن عمومی و ارتقاء کیفیت تغذیه از طریق آموزش
 4. بازدید و انتخاب مراکز نمونه تهیه و توزیع غذا با هماهنگی بهداشت محیط و به کار گیری راههای تشویقی جهت ترغیب سایر مراکز
 5. آموزش پرسنل بهداشتی و عامه مردم در زمینه مصرف صحیح روغن
 6. آموزش پرسنل بهداشتی و عامه مردم در زمینه هرم غذایی ورهنمودهای تغذیه ای ایران
 7. طراحی مطالب آموزشی مناسب برای مردم در مورد اصول صحیح تغذیه
► شرح وظایف در برنامه بحران و امنیت غذایی
 1. جمع آوری اطلاعات لازم ( وضعیت اقتصادی – اجتماعی و..) و بر قراری یک نظام دقیق اطلاع رسانی در زمینه نحوه تغذیه در هنگام بحران در سطح شهرستان
 2. تهیه، بررسی و به روز نگه داشتن شاخصهای وضعیت تغذیه شهرستان در محلهای امن و قابل دسترس و ارایه به معاونت بهداشتی دانشگاه متبوع
 3. -تعیین گروههای آسیب پذیر مثل کودکان کمتر از 5 سال مبتلا به سوءتغذیه ، مادران باردارو شیرده، کودکان و و خانواده ها یا افرادی که نیازهای آنها ممکن است به طور کامل توسط سیستم توزیع جیره ویژه تأمین نشود به ویژه درخانواده هایی با جمعیت زیاد، بزرگسالان و سالمندان تنها، بیوه زنان و مردان مجرد.در سطح شهرستان و ارایه نتایج آن به معاونت
 4. برآورد و تخمین اولیه نیازهای غذایی افراد، خانواده ها، گروه های آسیب پذیر و کل جمعیت در منطقه و ارائه آن به کار گروه حوادث غیر مترقبه شهرستان
 5. شناسایی و ثبت گروه های آسیب پذیر منطقه شامل: کودکان کمتر از 5 سال، مادران باردار و شیرده، سالمندان، بیماران خانواده های پرجمعیت، افراد تنها و یا بیوه و افرادی که از نظر طبقه اجتماعی- اقتصادی آسیب پذیر هستند
 6. ارجاع گروه های مبتلا به سوء تغذیه به مراکز درمانی جهت دریافت خدمات تغذیه ای
 7. ارائه گزارش فعالیت های انجام شده و تحولات منطقه به صورت منظم به کمیته تغذیه در بحران استان
 8. تهیه وتدوین مطالب آموزشی و آموزش کارکنان مرتبط و عموم مردم در زمینه تغذیه در شرایط بحران،تغذیه گروههای آسیب پذیر ،نیازمندیهای تغذیه ای بحران بر اساس دستورالعمل های ارسالی از دفتر بهبود تغذیه جامعه
 9. پیگیری اجرای استراتژیک تغذیه در بحران پس از ارسال برنامه توسط دفتر بهبود توسعه
 10. جلب مشارکت جامعه محلی از طریق ایجاد تشکل های محلی با محوریت فرماندار ،بخشدار ودهدار در راستای توانمند سازی زنان روستایی جوامع فقیر
 11. آموزش مستمر تغذیه برای خانواده های فقیر به منظور ایجاد تغییرهای رفتاری مناسب در جهت بهبود شیوه زندگی
 12. آموزش رده های بهداشتی به منظور ارتقاء فرهنگ و سوادتغذیه ای خانوارهای فقیر
 13. طراحی مداخله های تغذیه ای به منظور حمایت از گروه های آسیب پذیر با همکاری بخش های ذیربط
► شرح وظایف در برنامه مشاوره تغذیه به گروه های آسیب پذیر
 1. پیگیری جهت تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز(ترازو، قد سنج،تلویزیون و...)
 2. تهیه ،چاپ وتوزیع متون آموزشی مناسب
 3. جلب مشارکت مادران در برنامه آموزشی و استفاده از تجارب آنان
 4. برگزاری کلاسهای عملی تغذیه تکمیلی برای مادران
 5. آموزش و مشاوره با مادران در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان از جمله تغذیه تکمیلی ،نحوه مقوی کردن و مغذی کردن و...
 6. ارائه مشاوره و برگزاری کلاس های آموزشی جهت مادران باردار و شیرده وبیماران
 7. آموزش ومشاوره تغذیه دانش آموزان دارای مشکل تغذیه ای(لاغر،اضافه وزن وچاق) ارجاع شده از معاینات دانش آموزی
 8. مشاوره تغذیه و آموزش فردی و گروهی جوانان، میانسالان ، سالمندان
► شرح وظایف کارشناس تغذیه مراقب سلامت و پزشک د ر برنامه تحول سلامت در حوزه تغذیه
در برنامه تحول نظام سلامت، در پایگاه سلامت، جمعیتی معادل 12500 نفر تحت پوشش قرار می گیرند و مراقب سلامت در پایگاه خدمات بهداشتی مختلف، از جمله خدمات و مراقبت های تغذیه ای را ارائه خواهد داد. هر 3 تا 4 پایگاه سلامت تحت پوشش یک مرکز سلامت جامعه قرار دارد. در این مراکز یک پزشک عمومی، یک کارشناس تغذیه و یک کارشناس سلامت روان مستقر هستند که به موارد ارجاعی از سوی مراقبین سلامت خدمت می کنند. کارشناس تغذیه در مرکز سلامت جامعه، جمعیتی 25 تا 50 هزار نفره را تحت مراقبت‌های تغذیه‌ای قرارداده و هم زمان خدمات تغذیه جامعه را نیز به جمعیت تحت پوشش مراکز ارائه خواهد داد.

نام و نام خانوادگی : مهدیه مصلائی پور یزدی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته : تغدیه

سمت : کارشناس تغدیه


تاریخ به روز رسانی:
1401/02/15
تعداد بازدید:
258
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal