دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
1401/02/31

جلسه مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت در روز شنبه مورخ 1401/2/31 با حضور امضاء کنندگان ذیل برگزار گردید.

در این جلسه عنوان طرح تحقیقاتی:

-« مرور نظام مند ارزیابی اقتصادی دستگاه های کمک بطنی چپ در بیماران مبتلا به کاردیومیوپاتی و نارسایی پیشرفته قلبی» (پیشنهاد دهنده: دکتر محمد رنجبر، اقدس صوراسرافیل)

و همچنین پروپوزال با عناوین:

- « بررسی روند تصادفات رانندگی با صدمات جانی و مالی، درون و بیرون شهر یزد و عوامل مرتبط با آن طی سال های 1390-1398» (مجریان: دکتر فرزان مددی زاده، اعظم ترفیعی- کد: 11379) که با موافقت اعضاء دکتر روح اله عسکری به عنوان ناظر طرح معرفی شدند

- « مرور نظام مند ارزیابی اقتصادی دستگاه های کمک بطنی چپ در بیماران مبتلا به کاردیومیوپاتی و نارسایی پیشرفته قلبی» (مجریان: دکتر محمد رنجبر، اقدس صوراسرافیل- کد: 13378) که با موافقت اعضاء دکتر حسین عامری به عنوان ناظر طرح معرفی شدند

- «تأثیر حمایت مامای همراه بر پیامدهای زایمانی مادر و نوزاد در زنان نخست زا و شاخص‌های عملکردی در بیمارستان‌های منتخب شهرستان یزد؛1399» (مجریان: دکتر محمد زارع زاده، فاطمه زارعیان بغدادآبادی- کد: 12187) که با موافقت اعضاء خانم دکتر راضیه منتظرالفرج به عنوان ناظر طرح معرفی شدند

- « تدوین استراتژی های مداخله ای در راستای دستیابی به استانداردهای بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1400» (مجریان: دکتر راضیه منتظرالفرج، مهدیه زارع زاده- کد: 13104) که با موافقت اعضاء دکتر محمدکاظم رحیمی زارچی به عنوان ناظر طرح معرفی شدند

مطرح گردید و مورد تأیید اعضاء قرار گرفت.

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/02
تعداد بازدید:
29
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal