دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
حکمرانی خوب، طراحی ساختار مطلوب و دیپلماسی در نظام سلامت

سرپرست: 

 جناب آقای دکتر سید مسعود موسوی

 

 اولویت های پژوهشی:

1. تدوین پروتکل اجرایی گردآوری داده های مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دیده بانی سیاست های کلان سلامت
2. نقش قوانین در پیامدهای سلامت
3. مشارکت جامعه در طرح های سلامت
4. بررسی شاخص توسعه پایدار سلامت از منطق حکمرانی خوب
5. نقش حکمرانی خوب در کنترل بیماری های غیر واگیر
6. نقش حکمرانی خوب در کنترل بیماری های نوپدید و بازپدید
7. حکمرانی و سلامت دهان و دندان
8. حکمرانی و طراحی ساختار مطلوب در سطح خرد و کلان نظام سلامت
9. حکمرانی خوب در طراحی استراتژی های جدید دیپلماسی سلامت
10. حکمرانی خوب در سلامت روان
11. حکمرانی خوب در نظام دارویی
12. حکمرانی خوب، مخارج بهداشت عمومی، شهرنشینی و سوء تغذیه کودکان
13. تأثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی باتوجه به نقش میانجی رفتار سیاسی 
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/20
تعداد بازدید:
62
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal