دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
ارزیابی فناوری سلامت و اقتصاد بهداشت

سرپرست:

 جناب آقای دکتر حسین عامری         
 

اولویت های پژوهشی: 

1. ارزیابی اقتصادی برنامه ها و مداخلات سلامت
2. ارزیابی اقتصادی سیاست های اجرا شده در بهداشت و درمان
3. تعیین هزینه تمام شده خدمات در بخش های مختلف
4. بررسی تأثیر حذف ارز ترجیحی بر زنجیره تأمین دارو
5. بررسی علت عدم تطابق هزینه های پرونده با هزینه های ثبت شده در HIS
6. طراحی شیوه مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد برای پزشکان و کارکنان 
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/20
تعداد بازدید:
37
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal