دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
ترجمان دانش، سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و آینده نگاری

سرپرست:

سرکار خانم دکتر طاهره شفقت                   
 

اولویت های پژوهشی: 

1. تحلیل سیاست های کشوری و استانی برنامه های سلامت
2. تحلیل سیاست های جاری نظام سلامت
3. شناسایی و تحلیل گزینه های سیاستی برای حل مشکلات و چالش های نظام سلامت
4. سیاست گذاری های پسا کرونا در حوزه های بهداشت و درمان 
5. آسیب شناسی سیاست گذاری ها در حیطه کوید-19
6. آینده نگاری دیابت در شهر یزد
7. آینده نگاری بیماری های مزمن در یزد 
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/20
تعداد بازدید:
60
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal