دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بیمه، تامین مالی و پوشش همگانی سلامت

سرپرست:

جناب آقای دکتر محمد رنجبر
 

اولویت های پژوهشی:

1. تجمیع بیمه ها و ایجاد نظام یکپارچه بیمه ای در کشور
2. بررسی وضعیت پوشش همگانی سلامت
3. بررسی تأثیر کوید-19 بر درآمد و هزینه های بیمارستان 
4. ارائه بسته خدمت پایه برای بیمه های سلامت و تأمین اجتماعی
5. ارزیابی عدالت و نابرابری در توزیع پزشک، بیمارستان و ...
6. بررسی تمایل به پرداخت و بررسی ترجیحات 
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/20
تعداد بازدید:
35
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal