دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
1400/1/18
جلسه مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت در روز چهارشنبه مورخ 1400/1/18 برگزار گردید.
در این جلسه عنوان طرح تحقیقاتی:
- « آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهر یزد نسبت به کرونا ویروس جدید (کووید19)» (پیشنهاد دهنده: آمنه مرزبان) مطرح گردید که مورد تایید اعضاء قرار نگرفت.
و پروپزال با عنوان:
- « اولویت بندی ارزش های اخلاقی پرستاران و میزان رعایت آنها از دیدگاه بیماران و پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال 1399» (مجریان: دکتر روح اله عسکری،فاطمه دهقانی اشکذری- کد: 9177) که با موافقت اعضاء جناب آقای دکتر سید مسعود موسوی به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
- « ارزیابی مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفت گانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستان های منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید صوقی یزد1400» ( مجریان: دکتر محمد زارع زاده، محمد حیدریان منش- کد: 9761) که با موافقت اعضاء جناب آقای دکتر ابراهیم سلمانی به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
و همچنین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی با عنوان:
-« بررسی ادراک مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از مولفه های تنوع در مدیریت بحران در سال 1398» ( مجریان: دکتر حسن جعفری، دکتر محمد رنجبر، دکتر راضیه منتظرالفرج، سید کاظم عبقری- کد طرح: 7142)
مطرح گردید و مورد تایید اعضاء قرار گرفت.
ضمناً این طرح با نظر اعضای شورا تا تاریخ 1400/1/30 تمدید گردید.
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/25
تعداد بازدید:
105
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal