دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معاون آموزشی مرکز

دکتر محمدکاظم رحیمی زارچی

 عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

پست الکترونیک: rahimi_1399@yahoo.com

محل حضور: دانشکده بهداشت،طبقه سوم،لاین A

شماره تماس: 31492288-035
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/06
تعداد بازدید:
183
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal