دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
99/4/30

جلسه مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت در روز دوشنبه مورخ 99/4/30 برگزار گردید.
در این جلسه عناوین طرح های تحقیقاتی:
- « تحلیلی بر عوامل موثر بر کاهش آثار روان شناختی بیماری کووید 19 بر وضعیت سلامت روان کادر درمانی با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری مورد مطالعه بیمارستان خاتم النبیا ابرکوه(پیشنهاد دهنده: محمد صادق ابوالحسنی)
- « ارائه الگوی بودجه ریزی عملیاتی در حوزه درمان با استفاده از روش TDABC» (پیشنهاد دهنده: محمدرضا حاجی قاسمی)
و همچنین پروپوزال با عنوان:
- « بررسی مقایسه ای شاخص های عملکردی بیمه های پایه سلامت یزد و ارتباط آن با موربیدیتی بیمه شدگان در بازه های زمانی اپیدمی بیماری کووید 19» (مجریان: دکتر محمد رنجبر، دکتر محمدحسن لطفی، دکتر حسین عامری، دکتر سید محمد دریجانی، دکتر حمیدرضا دهقان- کد طرح: 8261) که با موافقت اعضاء دکتر میلاد شفیعی به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
مطرح گردید و مورد تایید اعضاء قرار گرفت.

تاریخ به روز رسانی:
1399/10/22
تعداد بازدید:
109
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal