دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
98/11/2

جلسه مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت در روز چهارشنبه مورخ 98/11/2 در محل اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار گردید.

در این جلسه عناوین طرح های تحقیقاتی:

- « بررسی میزان تحقق پذیری مولفه های بیمارستان مگنت و پاسخگویی بیمارستان ها از دیدگاه پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شید صدوقی یزد در سال1398» (مجریان: دکتر روح اله عسکری، معصومه پیشه وران)

- « بررسی تاثیر بازاریابی داخلی و هوش عاطفی بر مشتری مداری از دیدگاه کارکنان بیمارستان های منتخب شهر یزد با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری در سال1398» (مجریان: دکتر میلاد شفیعی، دکتر روح اله عسکری، سجاد بهاری نیا)

- « بررسی وضعیت ترجمان دانش در دانشگاه شهید صدوقی یزد» (مجریان: سمانه انتظاریان، فرزانه سرداری، عطیه ربانی، محمدحسین پورهاشمی، آقای غلامرضا احمدی، طاهره سلطانی)

- « بررسی سیستماتیک و متاآنالیز فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های ایران» (مجری: فیمه اسبقی مایانی)

و همچنین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی با عنوان:

- «تحلیل در دستور کار قرارگرفتن بسته کاهش پرداختی از جیب بیماران در طرح تحول نظام سلامت بر اساس مدل سیاستگذاری جریان های چندگانه کینگدان در جمهوری اسلامی ایران: یک پژوهش کیفی» (مجریان: دکتر محمد رنجبر، دکتر حسن جعفری، راحیل اکبری، فهیمه گلمکانی، مریم نظری مقدم، حبیبه زیادپور-کد طرح:5829)

مطرح گردید و مورد تایید اعضا قرار گرفت.

ضمناً این طرح با نظر اعضای شورا تا تاریخ98/11/5تمدید گردید.

تاریخ به روز رسانی:
1399/10/22
تعداد بازدید:
116
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal