دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
98/10/8

جلسه مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت در روز یکشنبه مورخ 98/10/8 در محل اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار گردید.
در این جلسه عناوین:
- بررسی وضعیت کسورات بیمه ای پرونده های بیماران بستری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی در بیمارستان ضیایی اردکان(دکتر میلاد شفیعی، حمیده جوان)
- بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان(دکتر محمد رنجبر،محدثه دره زرشکی)
 و همچنین پروپوزال با عنوان:
- بررسی ادراک مدیران از مولفه های تنوع در مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در سال 1398(دکتر حسن جعفری،دکتر راضیه منتظرالفرج، کاظم عبقری)
مطرح گردید و مورد تایید اعضاء قرار گرفت. 

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/22
تعداد بازدید:
112
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal