دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
چارت سازمانی

 

سرپرست مرکزتحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت

 نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رنجبر

پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سرپرست مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
 مرتبه علمی: دانشیار
 پست الکترونیک: ranjbar3079@gmail.com
 شماره تماس:  31492189-035
 
 

 معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت

 نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر طاهره شفقت

پست سازمانی: معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت

پست الکترونیک: Sara.shafaghat@gmail.com

 
معاون آموزشی مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدکاظم رحیمی زارچی

پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

مرتبه علمی: استادیار 

پست الکترونیکrahimi_1399@yahoo.com

 شماره تماس: 31492288-035

علم سنجی 

 

کارشناس مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت

نام و نام خانوادگی: عاطفه السادات دهقانی اشکذری

پست سازمانی: کارشناس مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت 

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

پست الکترونیک: atefehsadatdehghani76@gmail.com

شماره تماس: 31492223-035

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/04/22
تعداد بازدید:
175
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal