دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
نتايج حاصل از طرح هاي تحقيقاتي

محاسبه قیمت تمام شده تخت روز و روز بیمار در بخش ENT بیمارستان های منتخب شهر یزد با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1395.

 
 

 بررسی عوامل تاثیر گذار بر وضعیت تراکم پزشکان عمومی و متخصص در شهرستان های استان یزد در سال های 1394-1385

 

 بررسی رابطه  بین مسئولیت اجتماعی و تحلیل رفتگی شغلی پرستاران با توجه به نقش تعدیل گر منبع کنترل در بیمارستان شهید صدوقی و شهید رهنمون دانشگاه علوم پزشکی یزد

 

 بررسی میزان تاثیر استقرار طرح دوست دار ایمنی بیمار بر بهبود فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های شهید صدوقی و شهید رهنمون: یک مطالعه قبل و بعد

 
 طراحی چارچوب پرداخت مبتنی بر عملکرد برای پرستاران

 

  بررسی چالش های اجرایی برنامه حاکمیت بالینی وارئه راهکارهای پیشنهادی  دربیمارستان ها ی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392

 
 
 

 اولویت بندی موانع اجرایی سیستم اطلاعات بیمارستان در بسته های کاهش میزان پرداختی بیماران و ارتقا کیفیت ویزیت طرح تحول سلامت از دیدگاه کاربران و کارشناسان در بیمارستان های آموزشی منتخب شهر یزد در سال 1397

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/21
تعداد بازدید:
269
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal