دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تفاهم نامه همكاري مشترك
تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت(عوامل اجتماعی موثر بر سلامت)دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

در تاریخ1397/1/18تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت(عوامل اجتماعی موثر بر سلامت)دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد امضا شد.

این تفاهم نامه در 4ماده و 11 بند و در3 نسخه تنظیم گردید.

 

تفاهم نامه همکاری مشترک بین گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

در تاریخ1399/6/1تفاهم نامه همکاری مشترک بین گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد امضا شد.

این تفاهم نامه در 6 ماده و در2 نسخه تنظیم گردید.

 

تفاهم نامه همکاری مشترک بین گروه آموزشی مدیریت HSE دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

در تاریخ1399/6/3تفاهم نامه همکاری مشترک بین گروه آموزشی مدیریت HSE دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد امضا شد.

این تفاهم نامه در 6 ماده و در2 نسخه تنظیم گردید.

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/20
تعداد بازدید:
203
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal