دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
هيئت مؤسس

دکتر محمد حسن احرامپوش

 

-  سمت:  استاد گروه بهداشت محیط

-پست الکترونیکehrampoush@ssu.ac.ir

-شماره تماس:  38209100(035) داخلی 2002

 رزومه

 

 

دکتر محمد امین بهرامی

 - پست سازمانی  : عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

- پست الکترونیک:Bahrami-hmrc@ssu.ac.ir

-  شماره تماس: 31492208-035

 علم سنجی

 رزومه

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمد رنجبر
  -پست سازمانی: سرپرست مرکزتحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت  

- پست الکترونیک:Ranjbar3079@gmail.com   

شماره تماس: 8209111 داخلی2190

 علم سنجی

 رزومه

 

 

دکتر روح اله عسکری

- پست سازمانیعضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت، سرپرست واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت(EDO)

- پست الکترونیکr.asqari@ssu.ac.ir

- شماره تماس:31492211-035

 علم سنجی

 رزومه

 

دکتر لیلا والی

- پست سازمانیعضو هیئت علمی گروه مدیریت،سیاستگذاری و اقتصاد سلامت

-پست الکترونیک Vali1386@gmail.com
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/28
تعداد بازدید:
407
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal