دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اهداف و چشم انداز

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در تاریخ 90/2/14 با اهداف زیر به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسید:
1- توسعه و بکار گیری دانش بشری در زمینه نظام سلامت و مدیریت و رهبری اثر بخش بمنظور بهبود کیفیت زندگی، ارتقاء سلامت و نیل به توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران.

2- انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی ( با تاکید بر تحقیقات جامعه نگر، مداخله ای و بینش استراتژیک ) بر اساس استانداردهای بین المللی و رعایت اصول اخلاق در پژوهش، همچنین همکاری در تعیین سیاستها و اولویتهای نظام ملی تحقیقات سلامت با استفاده از اصل مشارکت و مشورت بمنظور پاسخگویی به نیاز جامعه و کمک به تصمیم گیری مدیران مرتبط با سلامت.

3-  مدیریت استفاده از دانش تولید شده از طریق جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد و مقالات با استفاده از فنآوری روز اطلاعات و ارتباطات بمنظور دستیابی به راهکارهای مناسب انتشار، ارتباط محققین و استفاده کنندگان از نتایج تحقیقات و تشکیل بانک اطلاعاتی محققین.

4-  ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین و تربیت پژوهشگرانی کارآمد بمنظور توسعه توانمندی مدیریت بخش سلامت و انجام پروژه های منطقه ای و ملی اولویت دار در زمینه سیاستگذاری سلامت.

5- جلب مشارکت آگاهانه مردم و توسعه توانمندیها و مهارتهای افراد بمنظور اصلاح سبک زندگی و بهبود کیفیت آن وکاهش نابسامانیها و نابرابریهای اجتماعی -  اقتصادی با لحاظ اصل سلامت محوری توسعه.

6- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی داخل کشور و جذب منابع سازمانهای دولتی و خصوصی در راستای اهداف برنامه های جاری و توسعه ای آنان و مرکز.

7-  همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی و جذب منابع با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.

8- حمایت از طراحی، اجرا، انتشار و استفاده از نتایج تحقیقات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه، سیاستگذاران و تصمیم گیران سطح ملی و استان.

9- ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز از مجموعه نظام سلامت (هم به صورت داده های خام و نیز گزارش ها که در اختیار گذاشتن و یا انتشار آنها مشمول قوانین مالکیت فکری کشور و با توجه به مصالح دانشگاه یاوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود)

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/20
تعداد بازدید:
217
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal