دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آدرس سازماني

Health Policy  and Management Research Center, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

 مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی،یزد،ایران 


تاریخ به روز رسانی:
1399/11/20
تعداد بازدید:
269
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal