دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
طرح هاي تحقيقاتي

ردیف

کد طرح

عنوان

مجریان

سال تصویب

مجریان

مرحله اجرا

1

13104

بررسی استاندارهای بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد و ارائه استراتژی های مداخله ای در سال 1401

دکتر راضیه منتظرالفرج، مهدیه زارع زاده

1401/2/31

دکتر راضیه منتظرالفرج، مهدیه زارع زاده

در حال اجرا

2

12522

بررسی میزان لغو عمل‌های جراحی و عوامل مرتبط با آن و شناسایی نقاط قابل بهبود در بیمارستان غیردولتی مجیبیان یزد درسال 1398

اعظم قانعی یخدانی، اتنا دهقان بنادکی

1400/10/25

اعظم قانعی یخدانی، اتنا دهقان بنادکی

در حال اجرا

3

12187

بررسی ارتباط حمایت مامای همراه بر پیامد های زایمانی مادر و نوزاد در زنان نخست زا و شاخص های عملکردی بخش زنان و زایمان در بیمارستانهای منتخب شهرستان یزد؛1399

محمد زارع زاده، فاطمه زارعیان بغداد آبادی

1401/2/31

محمد زارع زاده، فاطمه زارعیان بغداد آبادی

در حال اجرا

4

12071

بررسی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

حسن جعفری، محمدکاظم رحیمی، الهه شیشه بری

1401/1/23

حسن جعفری، محمدکاظم رحیمی، الهه شیشه بری

در حال اجرا

5

11379

بررسی روند تصادفات رانندگی درون و بیرون شهر یزد و عوامل مرتبط با آن طی سال های 1390-1398

فرزان مددی زاده، اعظم ترفیعی

1401/2/31

فرزان مددی زاده، اعظم ترفیعی

در حال اجرا

6

10984

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1400

محمد رنجبر، محدثه دره زرشکی

1400/9/28

محمد رنجبر، محدثه دره زرشکی

در حال اجرا

7

10647

بررسی ارتباط شاخص های عملکرد با میزان انرژی مصرفی در بیمارستان های منتخب استان یزد در سال های 1397 تا 1399

محمد زارع زاده، محمدرضا دهستانی

1401/1/24

محمد زارع زاده، محمدرضا دهستانی

در حال اجرا

8

10615

بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر خلاقیت و نوآوری دربین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد درسال1400

راضیه منتظرالفرج، زهرا دهقانپور فراشاه

1400/9/28

راضیه منتظرالفرج، زهرا دهقانپور فراشاه

در حال اجرا

9

10569

بررسی ارتباط هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با گرایش به رفتارهای کاری انحرافی در بین کارکنان بیمارستانهای منتخب شهر بندر عباس در سال 1400

محسن پاکدامن، زهرا بیات

1400/6/16

محسن پاکدامن، زهرا بیات

درحال اجرا

10

10525

بررسی ارتباط سلامت معنوی با استرس شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی منتخب شهر یزد در سال 1400

محسن پاکدامن، ندگس ملک پور

1400/3/29

محسن پاکدامن، ندگس ملک پور

در حال اجرا

11

10491

مقایسه بروز عفونت های بیمارستانی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید صدوقی یزد در شش ماهه‌ی سال 1398 و شش ماهه‌ی سال1399

محمد زارع زاده، سیدمحمد فلاح مدواری

1400/9/28

محمد زارع زاده، سیدمحمد فلاح مدواری

در حال اجرا

12

10473

بررسی رابطه بین مدیریت‌ دانش و کارآفرینی‌ سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال1400

راضیه منتظرالفرج، فاطمه رنجبر جمال آبادی

1401/11/23

راضیه منتظرالفرج، فاطمه رنجبر جمال آبادی

در حال اجرا

13

10375


بررسی هزینه های مستقیم درمانی بیماران مبتلا به
COVID-19 در بیمارستان شهید صدوقی یزد

میلاد شفیعی، فاطمه باغی یزدی

1400/3/29

میلاد شفیعی، فاطمه باغی یزدی

درحال اجرا

14

9827

بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی وارتباط آن با عملکرد سازمانی درستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1400

روح الله عسکری، فاطمه صادقی بخی

1400/3/29

روح الله عسکری، فاطمه صادقی بخی

درحال اجرا

15

9177

بررسی ارزش های اخلاقی پرستاران ومیزان رعایت انها از دیدگاه بیماران و پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1400

روح الله عسکری، فاطمه دهقانی اشکذری

1400/1/18

روح الله عسکری، فاطمه دهقانی اشکذری

در حال اجرا

16

9255

بررسی بودجه ریزی عملیاتی با استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا در حوزه درمان در سال 1399

محمدرضا حاجی قاسمی، مهدیه اژدری، مرضیه شفیع نادری

1399/10/15

محمدرضا حاجی قاسمی، مهدیه اژدری، مرضیه شفیع نادری

اتمام یافته

17

9061

بررسی عوامل موثر بر ترخیص از اورژانس با مسئولیت شخصی بیمار در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز سال1399

روح الله عسکری، مهلا امینی

1399/10/15

روح الله عسکری، مهلا امینی

در حال اجرا

18

8983

بررسی رابطه اخلاق کاری با عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1400

روح الله عسکری، فاطمه شمس الدین، حسن جعفری، عارفه دهقانی تفتی

1399/10/15

روح الله عسکری، فاطمه شمس الدین، حسن جعفری، عارفه دهقانی تفتی

در حال اجرا

19

8483

بررسی الگوی تجویز آنتی بیوتیک های پروفیلاکسی در بخش جراحی عمومی بیمارستان شهید صدوقی یزد در مقایسه با روش استاندارد در سال 1398

حسن جعفری، فاطمه مجلل نجار، محمد زارع زاده، سمیه دره شیری

1399/4/17

حسن جعفری، فاطمه مجلل نجار، محمد زارع زاده، سمیه دره شیری

در حال اجرا

20

7969

بررسی عوامل اپیدمیولوژیک مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به ویروس کووید-19 در بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1399

محمدکاظم رحیمی، طاهره شفقت، محمد زارع زاده

1399/3/11

محمدکاظم رحیمی، طاهره شفقت، محمد زارع زاده

در حال اجرا

21

7937

بررسی وضعیت ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سمانه انتظاریان اردکانی، فرزانه سرداری، عطیه ربانی، سید محمّد حسین پورهاشمی اردکانی، طاهره سلطانی، فرزانه باقری

1399/6/18

سمانه انتظاریان اردکانی، فرزانه سرداری، عطیه ربانی، سید محمّد حسین پورهاشمی اردکانی، طاهره سلطانی، فرزانه باقری

در حال اجرا

22

7907

بررسی میزان بار مالی ناشی از بیماری کووید19 در بیمارستان شهید دکتر بهشتی تفت از ابتدای اسفند 1398 تا پایان اردیبهشت 1399

پروین جعفری، سید نادر مصطفوی یزدی، روح ا... عرب ثانی آبادی، محمد رنجبر، احمد میرشمسی

1399/3/11

پروین جعفری، سید نادر مصطفوی یزدی، روح ا... عرب ثانی آبادی، محمد رنجبر، احمد میرشمسی

درحال اجرا

23

7237

بررسی کیفیت خدمات بیمارستان های دانشگاهی استان یزد با استفاده از الگوی سروکوال در سال 1399

راضیه منتظرالفرج، سجاد بهاری نیا

1399/3/11

راضیه منتظرالفرج، سجاد بهاری نیا

در حال اجرا

تاریخ به روز رسانی:
1401/04/22
تعداد بازدید:
307
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal