دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آئین نامه وجین (فرمت html)

آیین نامه وجین:

شاخص های وجین -نسخه تکراری:نسخه های اضافی منابعی که در زمان خاص بنا به شرایط تهیه گردیده و در حال حاضر نسخه های کمتر آن در مجموعه جوابگوی نیاز مراجعان می باشد را می توان وجین نمود. -وضع ظاهری: کتابهای فرسوده و مندرس با وضع و شرایط نامناسب را می توان از مجموعه خارج کرد، به شرط آنکه اگر از کتابهای پرمراجعه هستند باید نسخه های جدید جایگزین شود. -عدم اعتبار علمی:منابع علمی که به مرور زمان اعتبار محتوایی خود را از دست می داده و کم ارزش شده اند، را در صورتیکه مورد استفاده قرار نمی گیرند، می توان وجین نمود. -ویرایش های قدیمی تر: این معیار بیشتر در رابطه با کتابهای علمی انجام می پذیرد که ویرایش قدیمی با ورود ویرایش جدید کاملا ًبی ارزش تلقی می شود. مگر آنکه ویرایش قدیم دارای ویژگی خاصی بوده که ویرایش جدید فاقد آن می باشد. -میزان استفاده: با بررسی تعداد دفعات استفاده و یا به امانت رفتن یک کتاب می توان دریافت که چه کتابهایی بسیار کم و یا بی استفاده بوده است و واجد شرایط وجین می باشد. دربخش گردش و امانت می توان از طریق بررسی برگه های امانت کتاب و یا ازطریق رایانه تعداد دفعات امانت کتابها را محاسبه کرد. -نسخ قدیمی یا منابعی که بی استفاده هستند: منابعی که حداقل 3 سال پس از زمان مورد ثبت استفاده مراجعه کنندگان نبوده از مجموعه وجین و منابع مفیدتر جایگزین خواهد شد.

: پس از وجین - پس از آنکه کتابها وجین شدند و اطلاعاتشان در فرم مربوطه درج گردید، از مجموعه کتابخانه خارج شده و در دفتر ثبت هرکتابخانه در ستون ملاحظات توضیح لازم ارایه می شود. - زدن مهر وجین شد در صفحه اول کتاب - نکته: کتابخانه کتابهای وجینی را در قفسه ای داخل کتابخانه قرار می دهد تا دانشجویی اگر به کتاب نیاز داشت از آن استفاده کند و بعد از چند ماه اگر استقبالی از کتابها نشد با هماهنگی کارپرداز و مسئول مالی از مجموعه کتابخانه خارج می شود.

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/27
تعداد بازدید:
19
parastarai.lib.ssu@gmail.com
یزد، صفائیه ،خ بوعلی ، روبروی  مرکز  ناباروری، دانشکده  پرستاری مامایی 
(249)-035-38241751
Powered by DorsaPortal