دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه 1400
گزارش عملکرد کتابخانه پرستاری مامایی  سه ماهه دوم سال1400

کتب فارسی :

تعداد رزو

تعداد  بازگشت

تعداد کل امانت

تعداد امانت

1

1199

1184

383

کتب لاتین:

تعداد رزو

تعداد بازگشت

تعداد کل امانت

تعداد امانت

0

39

42

18

200، نسخه کتب فارسی ، 72 عنوان ،طبق گزارش عملکرد به مجموعه کتابخانه اضافه شد

50، تعداد پایان نامه فارسی همراه با سی دی به محموعه کتابخانه اضافه شد

200، تعداد دانشجو تسویه حساب نهایی شده است

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/17
تعداد بازدید:
99
parastarai.lib.ssu@gmail.com
یزد، صفائیه ،خ بوعلی ، روبروی  مرکز  ناباروری، دانشکده  پرستاری مامایی 
(249)-035-38241751
Powered by DorsaPortal