دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گزارش عملكرد سه ماهه اول 1399

1-    بروزرساني وب سايت كتابخانه.

2-    عضويت پرسنل جديد الورود.

3-    تسويه پرسنل بازنشسته و دانشجويان فارغ التحصيل.

4-    جستجوي مقالات مورد نياز اساتيد، دستياران و دانشجويان.

5-    پيگيري خريد دو دستگاه كامپوتر.

6-     پيگيري و تهيه ليست درخواست خريد كتاب سالانه.

 

 گـردش ميـز امـانت
 

رديف

نام مدرك

تعداد امانت جاري

تعداد كل امانت

تعداد بازگشت

1

كتابهاي فارسي

19

44

32

2

كتابهاي لاتين

4

9

7

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/03
تعداد بازدید:
324
يزد، بلوار جمهوري، مركز قلب افشار، كتابخانه
تلفن: 31602074-035
 كدپستي: 8917945556
Powered by DorsaPortal