دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گزارش عملکرد 1397


كتابخانه بيمارستان افشار تحت نظارت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، هر ساله با تهيه منابع علمي چاپي در سايت كتابخانه ديجيتال پيام مشرق به آدرس lib.ssu.ac.ir امكان دسترسي هرچه سريعتر كاربران به اطلاعات را فراهم مي سازد.

 

شرح وظايف كتابخانه:

·          تهيه و تنظيم ليست منابع جهت سفارش بر اساس بودجه اختصاصي دانشگاه.

·           پيگيري و دريافت كامل مواد سفارشي و خريداري شده از نمايشگاه كتاب.

·           ارتباط با اعضاي هيات علمي و دانشجويان به منظور نيازسنجي آموزشي و ثبت كتابهاي مورد نياز آنها جهت خريداري.

·           برقراري و حفظ ارتباط با فروشندگان و ناشران.

·           فهرست نويسي و رده بندي منابع.

·          تهيه برچسب عطف و باركد و نصب آن بر روي منابع.

·           ثبت مجلات و نشريات جديد.

·           امانت و سرويس دهي منابع با استفاده از نرم افزار جامع كتابخانه (پيام مشرق) و بر اساس آيين نامه امانت دانشگاه به طور مستمر با استفاده از رمز عبور شخصي.

·           راهنمايي و همكاري در انتخاب منابع مورد نياز جامعه استفاده كننده كتابخانه با استفاده از نياز دانشجويان، اساتيد، گروه هاي آموزشي و... .

·          كنترل و مراقبت از رايانه ها و پيگيري معايب سيستمها و نيازهاي بخش.

·          تهيه ليست منابع وجيني و وجين منابع مازاد بر نياز كتابخانه.

·          تهيه ليست منابعي كه در خارج از كتابخانه نياز به صحافي دارند.

·          رسيدگي به تسويه حساب مراجعين شامل اساتيد،دانشجويان ،پرسنل و....  

·          رسيدگي به امور سالن هاي مطالعه خواهران و براداران و صدور كارت اتاق مطالعه.

·           جستجوي منابع اطلاعاتي(چاپي و الكترونيك) و سرويس دهي به ارباب رجوع.

·           ارسال مقالات وموضوعات در خواستي از طريق ايميل و..

·           پرينت اطلاعات جستجو شده جهت مراجعين در صورت درخواست.

·           سرويس دهي در بخش مولتي مديا.

·           تهيه نسخه پشتيبان (كپي).

·           پرينت واسكن منابع الكترونيكي.

·          انجام امورمربوط به تسويه حساب اعضاء كتابخانه.

·          تهيه و جمع آوري مطالب كتابخانه . تحويل به شبكه IT بيمارستان جهت ورود اطلاعات به سايت كتابخانه بيمارستان.

 

نمونه فعاليتهاي كتابخانه

·       درخواست بودجه جهت خريد منابع مورد نياز كتابخانه.

·       برنامه ريزي و پيگيري روند خريد كتاب از سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران.

·       فهرست نويسي، ثبت و افزودن كتب جديد خريداري شده به قفسات.

·       شركت در دوره هاي و كارگا هاي تخصصي توانمندسازي كتابداران دانشگاه.

·       آموزش حضوري استفاده از سامانه كتابخانه ديجيتال پيام مشرق به كاربران.

·       آموزش حضوري استفاده از پايگاه هاي clinical key و science direct به اساتيد، دستياران و دانشجويان.

·       جمع آوري اطلاعات درخواست كتاب در طول سال و برنامه ريزي جهت خريد از نمايشگاه سال آتي.

·       همكاري در اعتباربخشي آموزشي بيمارستان.

·       همكاري در اعتباربخشي واحدهاي درماني بيمارستان.

·       همكاري در تعيين خط مشي كتابخانه و اجراي آن در راستاي اهداف كلي سازمان.

·       تنظيم و تدوين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت كتابخانه.

·       جمع آوري اطلاعات مرتبط با سايت كتابخانه و ارسال به مركز IT بيمارستان و پيگيري روند كار.

·       ليست آماري فعاليت كتابخانه به شرح زير مي باشد:

نمونه فعاليت كتابخانه بيمارستان افشار طي سال 1397

126

اضافه كردن نسخه به چرخه كتابخانه

46

پذيرش ركورد تدوين

51

اضافه كردن ركورد تدوين

2

اصلاح نسخه

7

اصلاح ركورد اصلي

425

امانت كتاب

428

بازگشت كتاب

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/03
تعداد بازدید:
378
يزد، بلوار جمهوري، مركز قلب افشار، كتابخانه
تلفن: 31602074-035
 كدپستي: 8917945556
Powered by DorsaPortal