دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
امانت كتاب

امانت كتاب

1-حق امانت گرفتن كتاب از كتابخانه دانشكده دندانپزشكي به شرح ذيل مي باشد.

2-دانشجويان مي توانند با ارائه كارت باركد دار كتابخانه مربوط از خدمات استفاده كنند.

3-متقاضي مي تواند بعد از وارد شدن باركد كتاب(شماره ثبت) و باركد كارت (شماره دانشجويي) كتاب را با توجه به مهلت تعيين شده به خارج از كتابخانه ببرد.

4- امانت گيرندگان بايد هنگام تحويل كتب خود با همكاري مسئول بخش نسبت به بازگشت كتاب خود در سيستم مطمئن شوند.

5-بخش امانت مجاز است در صورتي كه متقاضيان كتابي افزايش يابد از امانت دادن يكي از نسخ كتاب خودداري كند.

6-كتابخانه منابعي را كه متقاضي بيشتري دارد و امكان تهيه نسخه هاي بيشتري از آنها وجود ندارد را در بخش ذخيره نگهداري خواهد كرد تا منحصراً در كتابخانه مورد استفاده قرار گيرد.

تعداد منابع و مدت امانت

اساتيد و اعضاي هئيت علمي 10 كتاب و به مدت 3 ماه

كارمندان 4 كتاب و به مدت 15 روز

دانشجويان دكتراي تخصصي 6 كتاب و به مدت 20 روز

دانشجويان دكتراي عمومي 4 كتاب و به مدت 10 روز

دانشجويان كارشناسي 4 كتاب و به مدت 10 روز

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 4 كتاب و به مدت 10 روز

جبران خسارت وارده شده به كتاب

1-مسئوليت حفظ و نگهداري كتب و ساير مواد به امنت گرفته شده از هر جهت به عهده امانت گيرندگان است.

2-امانت گيرندگان و استفاده كنندگان از منابع كتابخانه اي در صورت آسيب رساندن و مخدوش كردن و مفقود كردن آنها يا حذف هر نوع اطلاع از روي منابع ( به صورت پاره كردن، خط زدن، جدا كردن اوراق و تصاوير منابع نوشتاري) ملزم به جبران خسارت بر اساس نظر مسئول كتابخانه مي باشد.

3-چنانچه عضو نتواند عين مواد امانتي را عودت دهد موظف است عين كتاب را خريداري يا معادل آن را بپردازد و جريمه دير كرد را نيز بپردازد اين امر زير نظر معاونت پژوهشي صورت مي گيرد و بنا به تشخيص اين معاونت مي باشد.

4-پايان نامه ها به هيچ وجه امانت داده نمي شوند و نبايستي از محيط كتابخانه خارج گردد.

5-مجله ها به مدت 1 روز امانت داده مي شود.

6-كتاب هاي مرجع، رفرنس ها و اطلس ها به مدت 2 روز امانت داده مي شود.

هزينه هاي دير كرد كتاب

در صورتيكه مجموع تاخيرات پرداخت نشده به 150 روز برسد از تمديد مدرك و امانت جلوگيري خواهد شد و دانشجو موظف است نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند.

بدين منظور شماره حساب 200010001 بانك رفاه شعبه دانش در دسترس مي باشد تا دانشجويان بدهي هاي خود را پرداخت نمايند.

جريمه به ازاي هر روز دير كرد كتاب هاي text به ترتيب از اعضاي هئيت علمي ، دستياران و دانشجويان روزانه 5000 ريال ، 2500 ريال و 1500 ريال و براي ساير كتب به ترتيب 1000 ريال ، 500 ريال و500 ريال اخذ مي گيرد.

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/01
تعداد بازدید:
354
یزد- میدان امام رضا - بلوار امام رضا - دانشکده دندانپزشکی- کتابخانه
 
035-36255881
 

 
Powered by DorsaPortal