دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دکتر افلاطونیان و دکتر عدالتخواه

فرم طرح درس مجازی/طرح دوره مجازی -------

 

اطلاعات عمومی

گروه: .کودکان...... نام درس: ......... بیماریهای گوارش و کبد کودکان تعداد واحد: .......... پیش نیاز: ...... دروس علوم پایه...

رشته: ......... پزشکی مقطع تحصیلی: ....... دکترای پزشکی عمومی .. سال تحصیلی : ......... 99-1400

نیمسال: ................ مسئول درس: ........ دکترافلاطونیان....... مدرسین: ......... دکترعدالت خواه ودکتر افلاطونیان

 

مقدمه:

دوران شیرخوارگی و کودکی با رشد سریع و تکامل دوره منحصر بفردی را به خود اختصاص می دهند به همین علت نوع بیماریها و الگوی و اهمیت بیماریها در این دوران با بزرگسالی متفاوت است .

علایم و بیماریهای گوارشی یکی از شایعترین علل مراجعه بیماران به پزشکان می باشد بعضی اختلالات گوارشی حاد می تواند تحدید کننده حیات باشد اختلالاتی مانند گاسترو انتریت و شکم درد حاد و خونریزی گوارشی از این دسته هستند همچنین کودکان می توانند دچار اختلالات مزمن گوارشی بشوند که نیاز به درمان طولانی مدت مانند بیماریهای عملکردی گوارشی دارند از طرفی درگیری در سایر سیستمهای بدن بخصوص در سن پایین می تواند با علایم گوارشی خود را نشان دهد.اشنایی با علایم و بیماریهای گوارشی و کبدی می تواند کمک زیادی به پزشکان در درمان درصد قابل ملاحضه ای از بیماران بکند .

پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی، در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):

بر اساس علایم و نشانه های بالینی ،گرفتن تاریخچه بالینی و معاینه فیزیکی تشخیص بیماریهای گوارشی و کبدی را مطرح کند، اقدامات اولیه و درمانهای اولیه ،نجات بخش و ضروری را شروع کند و موارد نیاز به ارجاع را شناسایی و ارجاع دهد.

 

هدف کلی:

پاتوفیزیولوژی ،تعریف و اپیدمیولوژی بیماریهای شایع گوارشی و کبدی را شرح دهد.

مشکلات بیماران مبتلا به بیماریهای فوق را توضیح دهد.

معاینات فیزیکی لازم برای رویکرد به این بیماریها را انجام دهد.

تشخیص افتراقی های مهم را مطرح کند.

گامهای ضروری برای رسیدن به تشخیص و مدیریت مشکل بیمار را پیشنهاد دهد.

اقدامات پیشگیری در سطوح مختلف در رابطه با این بیماریها را بیان کند

 

اهداف عینی

فهرست موضوعات

حیطه اهداف­ آموزشی[1]

روش تدریس

فعالیتهای یادگیری[2]

روش ارزیابی فراگیر[3]

مدرسین

جلسه/ برنامه زمانی

   

آنلاین همزمان

غیرهمزمان در سامانه

   

میان-دوره

پایان¬دوره

   

1. تعریف یبوست رابیان کند

یبوست

شناختی

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

2. کرایتریای یبوست عملکردی را لیست کند

یبوست

شناختی

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

علایم خطر در تشخیص یبوست ارگانیک را توضیح دهد

3.

یبوست

شناختی

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

4. علایم یبوست عملکردی را شرح دهد

یبوست

شناختی

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

5. مکانیسم یبوست عملکردی را توضیح دهد)

یبوست

شناختی

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

6. مراحل درمان یبوست عملکردی راتوضیح دهد

یبوست

شناختی

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

7. نکات اصلی در اموزش بیمار دچار یبوست عمکلکردی را شرح دهد

یبوست

شناختی-عاطفی

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

8. نحوه دیس ایمپکشن را توضیح دهد

یبوست

شناختی

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

9. انواع گروهای دارویی مورد استفاده در یبوست را توضیح دهد

یبوست

شناختی

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

10. عوارض داروهای یبوست را توضیح دهد

یبوست

شناختی

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

11-موارد منع مصرف داروهای یبوست را شرح دهد

یبوست

شناختی

 

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

12-درمان نگه دارنده یبوست را توضیح دهد

یبوست

شناختی

 

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

13-نحوه فالواپ بیماران را توضیح دهد

یبوست

شناختی-عاطفی

 

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

14-تعریف اسهال را شرح دهد

اسهال

شناختی

نگرشی- عاطفی

 

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

15-تعریف اسهال حاد و مزمن راتوضیح شرح دهد

اسهال

شناختی

 

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

16-مکانیسم ایجاد کننده اسهال را توضیح دهد

اسهال

شناختی

 

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

ا17-فتراق اسهال اسموتیک و ترشحی را توضیح دهد

اسهال

شناختی-عملکردی

   

چند گزینه ای

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

18-افتراق بالینی اسهال ویروسی از دیسانتری را شرح دهد

اسهال

شناختی

نگرشی-عاطفی

   

چند گزینه ای

چند گزینه ای

چند گزینه ای

 

20-60 دقیقه

   

19-افتراق پاراکلینیک اسهال ویروسی از دیسانتری را شرح دهد

اسهال

شناختی

   

چند گزینه ای

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

20-موارد نیاز به استفاده از پاراکلینیک رادر اسهال حاد توضیح دهد

اسهال

شناختی

   

چند گزینه ای

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

21-علایم کم ابی را توضیح دهد

اسهال

شناختی

   

چند گزینه ای

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

22-طبقه بندی کم ابی را شرح دهد

اسهال

شناختی

   

چند گزینه ای

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

23-اندیکاسون بستری اسهال حاد و مزمن را توضیح دهد

اسهال

شناختی

   

چند گزینه ای

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

24-نحوه تهیه سرم خوراکی واموزش به بیمار را توضیح دهد

اسهال

شناختی

نگرشی-عاطفی

   

چند گزینه ای

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

25-نحوه اصلاح کم ابی را از طریق خوراکی توضیح دهد

اسهال

شناختی عملکردی

   

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

26-نحوه اصلاح کم ابی از طریق وریدی را توضیح دهد

اسهال

شناختی عملکردی

   

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

27-انواع داروهای مورد استفاده در اسهال لیست کند موارد مصرف ومنع مصرف را توضیح دهد

اسهال

شناختی عملکردی

   

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

28-اندیکاسون نیاز به انتی بیوتیک را توضیح دهد

اسهال

شناختی

نگرشی-عاطفی

   

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

29-اندیکاسون ارجاع به سطوح بالاتر را توضیح دهد

اسهال

شناختی

   

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

30-نکات مهم در شرح حال اسهال مزمن را توضیح دهد

اسهال

شناختی

   

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

31-پارامترهای ازمایش مدفوع در اسهال مزمن را شرح دهد

اسهال

شناختی

   

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

32-هایپر بیلی روبینمی مستقیم را تعریف کند

کلستاز

شناختی

   

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

33-زردی طول کشیده را تعریف کند

کلستاز

شناختی

   

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

34-مواردی که باید زردی مستقیم در شیرخوار را چک کرد را لیست کند

کلستاز

شناختی

   

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   

35-شش علت زردی مستقیم که نیاز به تشخیص ودرمان سریع است را لیست کند

کلستاز

شناختی

   

تکلیف ،کوئیز

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر افلاطونیان

20-60 دقیقه

   
                               [1] شناختی، نگرشی/ عاطفی

[2] فعالیتهای یادگیری شامل تکالیف، پروژه، کوئیز و اتاق گفتگو

[3] روشهای کتبی (چندگزینه ای، تشریحی، تشریحی تغییر یافته، جورکردنی گسترده، شفاهی، گزارش کار و پایان نامه) و آزمون­های استدلالی (PMP,KF,SC)

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/28
تعداد بازدید:
92
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/02/30
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal