دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دکتر فرزاد فردوسیان

فرم طرح درس مجازی/طرح دوره مجازی -------

 

اطلاعات عمومی

گروه: کودکان نام درس: عفونی کودکان تعداد واحد: .......... پیش نیاز: دوره علوم پایه، فیزیوپاتولوژی)

رشته: پزشکی مقطع تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی (کارآموزی کودکان) سال تحصیلی : 99-00

نیمسال: اول مسئول درس: دکتر فرزاد فردوسیان مدرسین: دکتر فرزاد فردوسیان

 

مقدمه:

بیماری های عفونی کودکان شایع ترین بیماری در این گروه می باشد و پزشکان عفونی به عنوان خط اول برخورد با این کودکان بالینی با علائم ,نشانه های بیماری آن و نحوه درمان آن اشنایی داشته باشند.

پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی، در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):

نحوه ارتباط با بیماران وسایر کارکنان سلامت ارتباط موثر برقرار کند وباعلائم وشکایت های شایع ومهم آشنایی داشته باشند وتشخیص ودرمان بیماری های عفونی را فرا گیرد.همچنین آشنایی با بیماری های عفونی وتشخیص وویزیت آن و شناخت اپیدمولوژیک و آشنایی با بیماری های بومی منطقه

 

هدف کلی:

1. انتظار میرود در انتهای دوره دانشجو بتواند: چهار علامت از علائم بالینی و آزمایشگاهی بیماریهای عفونی باکتریال (دیفتری،کزاز،سیاه سرفه وبروسلوز)را بیان کند

علائم بالینی مطرح کننده حال عمومی بد کودک شیرخوار را شرح دهد. و همچنین نحوه مدیریت کودکان تب دار را بیان کند

. نحوه تشخیص بیماری سل کودکان و روش های آزمایشگاهی و نحوه درمان را بیان کند

علل مختلف بیماری های تب وراش و خصوصیات آن و نحوه برخورد را ذکرکند

. برخورد با انواع اسهال و نحوه تشخیص درمان آن را بیان کند

برخورد با لنفادنوپاتی گردنی در کودکان را شرح دهد

 

اهداف عینی

فهرست موضوعات

حیطه اهداف­ آموزشی[1]

روش تدریس

فعالیتهای یادگیری[2]

روش ارزیابی فراگیر[3]

مدرسین

جلسه/ برنامه زمانی

   

آنلاین همزمان

غیرهمزمان در سامانه

   

میان-دوره

پایان¬دوره

   

1. انتظار میرود در انتهای دوره دانشجو بتواند:1- چهار علامت از علائم بالینی بیماریهای عفونی باکتریال (دیفتری،کزاز،سیاه سرفه وبروسلوز)را بیان میکند.

بیماریهای عفونی باکتریال

ü شناختی

تکالیف

چندگزینه ای،

تشریحی+جورکردنی+KF

دکتر فردوسیان

1 ساعت

   

2. - براساس علائم بالینی بیماریهای عفونی باکتریال ازمایشات مورد نیاز تشخیصی را بیان کند.

بیماریهای عفونی باکتریال

ü شناختی

تکالیف

چندگزینه ای،

تشریحی+جورکردنی+KF

دکتر فردوسیان

1 ساعت

   

3. برخورد بانوزاد وکودک شیر خوار را بیان کند.

تب در کودکان

ü شناختی

تکالیف

چندگزینه ای،

تشریحی+جورکردنی+KF+minicex

دکتر فردوسیان

1 ساعت

   

4. چهار علامت از علائم بالینی مطرح کننده حال عمومی بد کودک شیرخوار را شرح دهد.

تب در کودکان

ü

تکالیف

چندگزینه ای،

تشریحی+جورکردنی+KF+minicex

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

5. انواع نحوه اندازه گیری تب را انجام دهد.

تب در کودکان

ü

تکالیف

چندگزینه ای+جورکردنی+OSCE+DOPS

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

6. نحوه انجام تست PDD را شرح د- تشخیص سل نهفته را بیان کند

سل

ü

تکالیف

چندگزینه ای+جورکردنی+OSCE+DOPS

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

7. نحوه تشخیص بیماری سل کودکان را بیان کند

سل

ü شناختی

اتاق گفتگو

چهار جوابی وجور کردنی+KF

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

8. نحوه نمونه جهت تست Bkرا بیان کند

سل

ü

اتاق گفتگو

چهار جوابی وجور کردنی+KF

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

9. چهار خصوصیت علل مختلف بیماری های تب وراش را بیان کند

سل

ü شناختی / عملکردی

تکالیف

چهار جوابی وجور کردنی+KF

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

10. افتراق بین بیماری های تب وراش را شرح دهد

تب و اش

ü شناختی

تکالیف

چندگزینه ای+جورکردنی+OSCE+DOPS

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

11. خصوصیات انواع بیماری های تب وراش تهدید کننده حیات را شرح دهد.

تب و راش

ü شناختی

تکالیف

چهار جوابی وجور کردنیOSCE+KF

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

12. تشخیص انواع اسهال را بیان کند

تب و راش

ü شناختی

اتاق گفتگو

چهار جوابی وجور کردنیOSCE+PMP+KF

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

13. برخورد با انواع اسهال را بیان کند

اسهال حاد در کودکان

ü شناختی

اتاق گفتگو

چهار جوابی وجور کردنیOSCE+PMP+KF

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

14. علل عفونی انواع لنفادیوپاتی را بیان کند

لنفادنوپاتی

ü شناختی

اتاق گفتگو

چهار جوابی وجور کردنیOSCE+PMP+KF

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

15. اثدامات لنفادنوپاتی گردنی را بیان کند

لنفادنوپاتی

ü شناختی

اتاق گفتگو

چهار جوابی وجور کردنیOSCE+PMP+KF

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

16. شخیص انواع عفونتهای تنفسی فوقانی را بیان کند

عفونت های تنفسی

ü شناختی/عملکردی

اتاق گفتگو

چهار جوابی وجور کردنیOSCE+PMP+KF

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

17. انواع عفونتهای تنفسی تحتانی را بیان کند

پنومری

ü شناختی/ عملکردی

اتاق گفتگو

چهار جوابی وجور کردنیOSCE+PMP+KF

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

18. -انواع عفونت های پوست وبافت نرم عفونی را بیان کند

عفونت پوست

ü شناختی / عملکردی

تکالیف

چهار جوابی وجور کردنیOSCE+PMP+KF

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

19. کاربرد واکسن ها را بیان کند

واکسیناسیون

ü شناختی / عملکردی

تکالیف

چهار جوابی وجور کردنیOSCE+PMP+KF

دکتر فردوسیان

1ساعت

   

نحوه نمره دهی

         

منابع آموزشی

         [1] شناختی، نگرشی/ عاطفی

[2] فعالیتهای یادگیری شامل تکالیف، پروژه، کوئیز و اتاق گفتگو

[3] روشهای کتبی (چندگزینه ای، تشریحی، تشریحی تغییر یافته، جورکردنی گسترده، شفاهی، گزارش کار و پایان نامه) و آزمون­های استدلالی (PMP,KF,SC)

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/28
تعداد بازدید:
76
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/03/02
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal