دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه کاری اساتید

برنامه روزهای درمانگاه های پزشکان کودکان صبح و عصر

رده تخصص

نام پزشک

صبح، عصر

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

کلیه

کودکان

دکتر مهرداد شکیبا

صبح

بخش

بخش، بقایی پور

بخش

درمانگاه آزادشهر

شورای پژوهشی

بخش

عصر

مطب

مطب

-----

مطب

مطب

-----

گوارش

کودکان

مجید افلاطونیان

صبح

بخش

بخش

بقایی پور

بخش

بخش

درمانگاه آزادشهر

عصر

مطب

امام علی (ع)

خاتم الانبیاء

امام علی (ع)

مطب

-----

دکتر روح اله عدالتخواه

صبح

بخش

بخش

بخش

بخش ، بقایی پور

بخش

بخش- بقایی پور

عصر

امام علی (ع)

خاتم الانبیاء

امام علی (ع)

خاتم الانبیاء

امام علی (ع)

-----

غدد

کودکان

دکتر مهتاب اردویی

صبح

بخش

بخش

دیابت 9-8 ، دانشگاه

بخش

بقایی پور

بخش

عصر

مطب

مطب

مطب

مطب

مطب

-----

دکتر ناصر علی میرحسینی

صبح

بقایی پور

بخش

بخش

بخش

بخش

بقایی پور

عصر

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

-----

آسم و آلرژی ، ایمنولوژی بالینی

دکتر عباس خلیلی

صبح

بخش

بقایی پور

بخش

بخش

درمانگاه آزادشهر

بقایی پور

عصر

خاتم الانبیاء

----

افشار

بقایی پور

افشار

-----

دکتر نسرین بهنیافرد

صبح

بخش

بخش

بقایی پور - بخش

بخش

بخش

بخش

عصر

----

خاتم الانبیاء

-----

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

-----

خون و سرطان کودکان

دکتر اعظم السادات هاشمی

صبح

بخش

بخش

درمانگاه خون

بخش

بخش

درمانگاه خون

عصر

مطب

مطب

مطب

مطب

مطب

-----

دکتر علیرضا جناب زاده

صبح

درمانگاه خون

بخش

بخش

بخش

بخش

بخش

عصر

خاتم الانبیاء

-----

خاتم الانبیاء

-----

خاتم الانبیاء

-----

مغز و اعصاب کودکان

دکتر راضیه فلاح

صبح

بقایی پور

بخش

بخش

بخش

بخش

بخش

عصر

مطب

مطب

-----

مطب

مطب

-----

دکتر حسین اسلامیه

صبح

بخش

بخش- بقایی پور

بخش

بخش

بخش

بخش

عصر

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

-----

مجتبی موحدی نیا

صبح

بخش

بخش

بخش

بخش بقائی پور

بخش

بخش

عصر

امام علی (ع)

امام علی (ع)

امام علی (ع)

امام علی (ع)

امام علی (ع)

 

برنامه روزهای درمانگاه های پزشکان کودکان صبح و عصر

رده تخصص

نام پزشک

صبح، عصر

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

ژنرال کودکان

دکتر مهران کریمی

صبح

درمانگاه آزادشهر -بخش

بخش

بخش

بخش

بقایی پور - بخش

بخش

عصر

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

----

دکتر زهرا نافعی یزدی

صبح

بخش

بخش

بقایی پور - بخش

بخش

بخش

بخش

عصر

بقایی پور

بقایی پور

بقایی پور

-----

بقایی پور

----

قلب کودکان

دکتر محمد رضا علیپور

صبح

افشار

افشار

افشار

افشار

شهید صدوقی

افشار

عصر

کلینیک افشار

کلینیک افشار

کلینیک افشار

----

کلینیک افشار

----

دکتر مصطفی بهجتی

صبح

افشار

شهید صدوقی

شهید صدوقی

افشار

افشار

افشار

عصر

کلینیک افشار

کلینیک افشار

کلینیک افشار

کلینیک افشار

کلینیک افشار

کلینیک ضیائی اردکان

عفونی کودکان

دکتر فرزاد فردوسیان

صبح

بقایی پور-بخش

بخش

بخش

بخش

بخش

بخش

عصر

مطب

مطب

مطب

مطب

مطب

-----

دکتر ناصرزاده

صبح

بخش

درمانگاه آزادشهر

بخش

بخش

بخش

بخش

عصر

-----

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

-----

خاتم الانبیاء

-----

ریه کودکان

دکتر عبدالحمید جعفری

صبح

PICU

PICU- آزادشهر

درمانگاه آزادشهر

PICU- بقایی پور

PICU

PICU- بقایی پور

عصر

امام علی (ع)

بقایی پور

خاتم الانبیاء

بقایی پور

امام علی (ع)

-----

نوزادان

دکتر میرجلیلی

صبح

بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

بقایی پور - بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

عصر

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

-----

خاتم الانبیاء

-----

دکتر لوک زاده

صبح

بخش NICU

بخش NICU

بقایی پور - بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

عصر

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

-----

خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

-----

دکتر نوری شادکام

صبح

بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

عصر

مطب

مطب

مطب

مطب

مطب

-----

آدرس مطب اساتید گروه کودکان

اساتید

تلفن مطب

آدرس مطب

دکتر مهرداد شکیبا

38278475

میدان ابوذر

دکتر اعظم السادات هاشمی

 

میدان اطلسی

دکتر راضیه فلاح

8262338

صفائیه میدان اطلسی بلوار شهیدان اشرف ابتدای خیابان شهید تندگویان روبروی خشکشویی نیک (دوشنبه و پنجشنبه تعطیل)

دکتر نوری شادکام

   

دکتر فرزاد فردوسیان

36274000

بلوار طالقانی جنب آتشنشانی ابتدای کوچه حنا ساختمان پزشکان

دکتر مهتاب اردویی

37331333

بلوار طالقانی کوچه زمانی (کوچه بعد از آزمایشگاه مرکزی)

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/17
تعداد بازدید:
103
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/02/31
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal