دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه ماهيانه دستياران تخصصي

 


ایام هفته

تاریخ

اورژانس

سال یک

اورژانس

سال دو

بخش و

picu

سال یک

بخش و picu

سال دو

اورژانس و بخش و

کد احیا44 سال 3

رزیدنت ارشد

PICU

رزیدنت

NICU

سال یک

رزیدنت ارشد

NICU

و کد احیا 22

رزیدنت ارشد بخش و

اورژانس کد احیای 44

جمعه

27/12

زارع زاده

کارگر

وزیری

کارگر

کیهان

کیهان

اشتری نژاد

اشتری نژاد

کیهان

شنبه

28/12

قزوینی

اشرفی

خسروی نژاد

اشرفی

نقیب زاده

نقیب زاده

عرب

عرب

نقیب زاده

یکشنبه

29/12

فردید

عربی

عابدی

عربی

عربی

اشرفی

وزیری

عربی

عربی

دوشنبه

1/1

خسروی نژاد

اشتری نژاد

زارع زاده

اشتری نژاد

اشتری نژاد

اشتری نژاد

قزوینی

اشتری نژاد

اشتری نژاد

سه شنبه

2/1

عابدی

اشرفی

تقوایی

اشرفی

نقیبی

نفیبی

عربی

عربی

نقیبی

چهارشنبه

3/1

خسروی نژاد

کارگر

زارع زاده

کارگر

صادقی پناه

صادقی پناه

اشتری نژاد

اشتری نژاد

صادقی پناه

پنجشنبه

4/1

تقوایی

عربی

فردید

عربی

عربی

عربی

وزیری

عربی

عربی

جمعه

5/1

قزوینی

اشرفی

زارع زاده

اشرفی

اشرفی

اشرفی

کارگر

کارگر

اشرفی

شنبه

6/1

فردید

عربی

تقوایی

عربی

عربی

عربی

وزیری

عربی

عربی

یکشنبه

7/1

زارع زاده

عرب

عابدی

عرب

عرب

عرب

خسروی نژاد

عرب

عرب

دوشنبه

8/1

قزوینی

میرحسینی

فردید

میرحسینی

میرحسینی

میرحسینی

تقوایی

میرحسینی

میرحسینی

سه شنبه

9/1

عابدی

عرب

زارع زاده

عرب

عرب

عرب

وزیری

عرب

عرب

چهارشنبه

10/1

فردید

میرحسینی

قزوینی

میرحسینی

دایا

دایا

تقوایی

میرحسینی

دایا

پنجشنبه

11/1

زارع زاده

کارگر

عابدی

کارگر

یزدیان

یزدیان

خسروی نژاد

کارگر

یزدیان

جمعه

12/1

وزیری

میرحسیی

فردید

میرحسیی

جعفری

جعفری

تقوایی

میرحسینی

جعفری

شنبه

13/1

عابدی

عرب

قزوینی

عرب

عرب

عرب

خسروی نژاد

عرب

عرب

یکشنبه

14/1

تقوایی

کارگر

وزیری

کارگر

نقیب زاده

نقیب زاده

زارع زاده

عربی

نقیب زاده

دوشنبه

15/1

فردید

اشتری نژاد

عابدی

اشتری نژاد

نقیبی

جعفری

خسروی نژاد

اشتری نژاد

نقیبی

سه شنبه

16/1

وزیری

کارگر

زارع زاده

کارگر

صادقی پناه

صادقی پناه

قزوینی

کارگر

صادقی پناه

چهارشنبه

17/1

عابدی

اشتری نژاد

تقوایی

اشتری نژاد

یزدیان

یزدیان

فردید

عرب

یزدیان

پنجشنبه

18/1

خسروی نژاد

اشرفی

وزیری

اشرفی

اشرفی

اشرفی

قزوینی

میرحسینی

اشرفی

جمعه

19/1

تقوایی

عرب

زارع زاده

عرب

عرب

عرب

عابدی

کارگر

عرب

شنبه

20/1

فردید

اشرفی

خسروی نژاد

اشرفی

کیهان

صادقی پناه

قزوینی

اشرفی

کیهان

یکشنبه

21/1

وزیری

نغمه عرب

زارع زاده

نغمه عرب

جعفری

جعفری

تقوایی

عرب

جعفری

دوشنبه

22/1

عابدی

عربی

فردید

عربی

یزدیان

نقیب زاده

خسروی نژاد

عربی

یزدیان

سه شنبه

23/1

زارع زاده

اشرفی

قزوینی

اشرفی

صادقی پناه

صادقی پناه

وزیری

میرحسینی

صادقی پناه

چهارشنبه

24/1

فردید

کارگر

عابدی

کارگر

کیهان

کیهان

خسروی نژاد

کارگر

کیهان

پنجشنبه

25/1

قزوینی

عربی

وزیری

عربی

عربی

عربی

تقوایی

نغمه عرب

عربی

جمعه

26/1

عابدی

اشرفی

خسروی نژاد

اشرفی

اشرفی

اشرفی

فردید

میرحسینی

اشرفی

شنبه

27/1

تقوایی

عربی

وزیری

عربی

نقیب زاده

نقیب زاده

زارع زاده

اشتری نژاد

نقیب زاده

یکشنبه

28/1

فردید

نغمه عرب

قزوینی

نغمه عرب

کیهان

کیهان

عابدی

کارگر

کیهان

دوشنبه

29/1

خسروی نژاد

اشرفی

تقوایی

اشرفی

نقیبی

یزدیان

زارع زاده

میرحسینی

نقیبی

سه شنبه

30/1

قزوینی

اشتری نژاد

وزیری

اشتری نژاد

جعفری

جعفری

عابدی

عربی

جعفری

چهارشنبه

31/1

فردید

میرحسینی

خسروی نژاد

میرحسینی

دایا

دایا

تقوایی

میرحسینی

دایا

تعدادکشیک رزیدنت سال 1: 13 تعدادکشیک رزیدنت سال 2: تعدادکشیک رزیدنت سال3:

- دستیارانی که تمایل به جابجایی کشیک خود دارند لازم است موارد را کتبا به اطلاع رزیدنت ارشد و رزیدنت ارشد کشیک و نیز دفتر گروه کودکان برسانند .- به محض تماس از بخش زنان ، رزیدنت باید فوراً در محل حاضر شود. دکتر روح اله عدالت خواه مدیر گروه اطفال

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/24
تعداد بازدید:
208
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/02/30
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal