دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه حضور پزشکان در بخش ، مطب، کلینیک

رده تخصص

نام پزشك

تلفن

صبح، عصر

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

كليه

كودكان

 

دكتر مهرداد شكيبا

 

صبح

بخش

بخش، بقايي پور

بخش

شوراي پژوهشي

شوراي پژوهشي

بخش

 

عصر

مطب

مطب

-----

مطب

مطب

-----

 

گوارش

كودكان

 

مجيد افلاطونيان

 

صبح

بخش

بخش

بقايي پور

بخش

بخش

درمانگاه آزادشهر

 

عصر

خاتم الانبياء

امام علي (ع)

خاتم الانبياء

امام علي (ع)

خاتم الانبياء

-----

 

دكتر روح اله عدالتخواه

 

صبح

بخش

بخش

بخش

بخش ، بقايي پور

بخش

بخش- بقايي پور

 

عصر

امام علي (ع)

خاتم الانبياء

امام علي (ع)

خاتم الانبياء

امام علي (ع)

-----

 

غدد

كودكان

 

دكتر مهتاب اردويي

 

صبح

بخش

بخش

ديابت 9-8 ، دانشگاه

بخش

بقايي پور

بخش

37331333

عصر

مطب

مطب

مطب

مطب

مطب

-----

 

دكتر ناصر علي ميرحسيني

 

صبح

بقايي پور

بخش

بخش

بخش

بخش

بقايي پور

 

عصر

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

-----

آسم و آلرژي ، ايمنولوژي باليني

 

دكتر عباس خليلي

 

صبح

بخش

بقايي پور

بخش

بخش

درمانگاه آزادشهر

بقايي پور

 

عصر

خاتم الانبياء

----

افشار

بقايي پور

افشار

-----

 

دكتر نسرين بهنيافرد

 

صبح

بخش

بخش

بقايي پور

بخش

بخش

بخش

 

عصر

----

خاتم الانبياء

-----

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

-----

 

خون و سرطان كودكان

 

دكتر اعظم السادات هاشمي

 

صبح

بخش

بخش

درمانگاه خون

بخش

بخش

درمانگاه خون

 

عصر

مطب

مطب

مطب

مطب

مطب

-----

 

دكتر عليرضا جناب زاده

 

صبح

درمانگاه خون

بخش

بخش

بخش

بخش

بخش

 

عصر

خاتم الانبياء

-----

خاتم الانبياء

-----

خاتم الانبياء

-----

 

مغز و اعصاب كودكان

 

دكتر راضيه فلاح

 

صبح

بقايي پور

بخش

بخش

بخش

بخش

بخش

 

عصر

مطب

مطب

-----

مطب

مطب

-----

 

دكتر حسين اسلاميه

 

صبح

بخش

بخش- بقايي پور

بخش

بخش

بخش

بخش

 

عصر

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

-----

رده تخصص

نام پزشك

تلفن

صبح، عصر

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 

ژنرال كودكان

 

دكتر مهران كريمي

 

صبح

بخش

بخش

بخش

بخش

بقايي پور - بخش

بخش

 

عصر

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

----

 

دكتر زهرا نافعي يزدي

 

صبح

بخش

بخش

بقايي پور - بخش

بخش

بخش

بخش

 

عصر

بقايي پور

بقايي پور

بقايي پور

-----

بقايي پور

----

 

قلب كودكان

 

دكتر محمد رضا عليپور

 

صبح

افشار

افشار

افشار

افشار

شهيد صدوقي

افشار

 

عصر

كلينيك افشار

كلينيك افشار

كلينيك افشار

----

كلينيك افشار

----

 

دكتر مصطفي بهجتي

 

صبح

افشار

شهيد صدوقي

شهيد صدوقي

افشار

افشار

افشار

 

عصر

كلينيك افشار

كلينيك افشار

كلينيك افشار

كلينيك افشار

كلينيك افشار

كلينيك ضيائي اردكان

عفوني كودكان

 

دكتر فرزاد فردوسيان

 

صبح

بقايي پور

بخش

بخش

بخش

بخش

بخش

 

عصر

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

-----

 

ريه كودكان

 

دكتر عبدالحميد جعفري

 

صبح

PICU

PICU- آزادشهر

درمانگاه آزادشهر

PICU- بقايي پور

PICU

PICU- بقايي پور

 

عصر

امام علي (ع)

بقايي پور

خاتم الانبياء

بقايي پور

امام علي (ع)

-----

نوزادان

دكتر ميرجليلي

 

صبح

بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

بقايي پور - بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

 

عصر

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

-----

خاتم الانبياء

-----

نوزادان

دكتر لوك زاده

 

صبح

بخش NICU

بخش NICU

بقايي پور - بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

 

عصر

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

خاتم الانبياء

-----

نوزادان

دكتر نوري شادكام

 

صبح

بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

بخش NICU

 

عصر

مطب

مطب

مطب

مطب

مطب

-----

 

دكتر مدرسي

 

صبح

درمانگاه آزادشهر

 

 

درمانگاه آزادشهر

 

 

 

دكتر ناصرزاده

 

صبح

 

درمانگاه آزادشهر

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/03
تعداد بازدید:
2667
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/02/31
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal