۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ ارديبهشت
پژوهشکده طب تولید مثل
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse پژوهشکده طب تولید مثلپژوهشکده طب تولید مثل
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي</span>معرفي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشكده </span>پژوهشكده
درباره ما
فعاليت هاي تحقيقاتي
دستاوردهاي درماني
فعاليت هاي آموزشي
رياست پژوهشكده
معاونت پژوهشكده
حراست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهاي اداري</span>واحدهاي اداري
امور مالي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فناوري اطلاعات</span>فناوري اطلاعات
اهداف و رسالات
تيم تخصصي
فايل هاي آموزشي
روابط عمومي
معاون پژوهشي
اعضاي شوراي پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجله علمي-پژوهشي</span>مجله علمي-پژوهشي
درباره ما
راهنماي نويسندگان
تيم تخصصي
آيين نامه ها و فرايندها
چارت سازمانی
برنامه استراتژيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كتابخانه</span>كتابخانه
تاريخچه
ليست پايان نامه ها و طرح ها
اهداف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز</span>مراكز
مركز تحقيقات سقط
مركز تحقيقات سلولهاي بنيادي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كلينيك ها</span>كلينيك ها
كلينيك روانشناسي
آزمايشگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشي</span>آموزشي
تحصيلات تكميلي
اولويت هاي پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته اخلاق</span>كميته اخلاق
بخش نامه ها و دستورالعمل ها
آيين نامه ها و فرايندها
اعضاي كميته
فيلم هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانستني ها</span>دانستني ها
آنچه بايد بدانيد
هزينه هاي درماني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فيلم هاي آموزشي</span>فيلم هاي آموزشي
باروري و ناباروري
تغذيه
مطالب عمومي
دستورالعمل تغذیه ای
تظاهرات گوارشی بیماری کووید19
راهنمای اصول خودمراقبتی در سلامت روان
راهنماي جستجو در سايت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ميز خدمت</span>ميز خدمت
ارتباط با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآيند ارئه خدمات درماني سرپايي(كد 16022573105)</span>فرآيند ارئه خدمات درماني سرپايي(كد 16022573105)
كلينيك تغذيه
كلينيك ها
فرآيند خدمات بستري (16032573106)
فرايند خدمات آزمايشگاه ژنتيك
فرايند خدمات مجلهIJRM(كد 16052587101)
فرآيند برگزاري كارگاهها ، جشنواره ها،همايشها و بينارها
ویزیت آنلاین
العربية
Collapse منوي اصليمنوي اصلي
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي</span>معرفي
درباره ما
رياست مركز
مديريت مركز
اعضاي شوراي پژوهشي
آيين نامه ها و فرآيندها
چارت سازماني
برنامه نهايي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اهداف</span>اهداف
اهداف درماني
اهداف آموزشي
اهداف پژوهشي
معاون پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه سيتوژنتيك</span>آزمايشگاه سيتوژنتيك
تيم تخصصي
آزمايشات پس از تولد
آزمايشات قبل از تولد (PND)
آزمايشات قبل از كاشت (PGT)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ژنتيك مولكولي</span>آزمايشگاه ژنتيك مولكولي
تيم تخصصي
آزمايشات ژنتيك مولكولي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كلينيك مشاوره سقط</span>كلينيك مشاوره سقط
درباره ما
فعاليت ها
تيم تخصصي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشي و آموزشي</span>پژوهشي و آموزشي
مقالات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگاه ها </span>كارگاه ها
كاريوتايپ
مولكولار سايتو ژنتيك (FISH)
تشخيص هاي ژنتيكي قبل از تولد (PND)
Real Time PCR
PCR
دوره هاي كارآموزي
طرح هاي تحقيقاتي
پايان نامه دانشجويي
الويت هاي پژوهشي
راهنمای جستجو در سایت
ارتباط با مايزد، صفاييه ، خيابان بوعلي ،پژوهشكده علوم توليد مثل يزد
38247085 - 035
Powered by DorsaPortal