دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
پژوهشي

طرحهاي تحقيقاتي انجام شده

بررسي ارزش پيشگويي كننده ميزان آنتي مولرين هورمون درسندرم تحريك بيش از حدتخمدان

تعيين ارتباط غلظت  AMHمايع فوليكولي وكيفيت اووسيت وامبريو و Fertilization rate

تعيين ميزان ويتامين دي مايع فوليكولي وارتباط آن با موفقيت IVF

بررسي فراواني پلي مورفيسم 1154ژن VEGF درسقط هاي مكرروكاشت ناموفق درIVF

بررسي ارتباط مايع فوليكولي ،Fertilization rate وكيفيت جنين دردوپروتكل درماني آگونيست  GnRHوآنتاگونيست GnRH درسيكلهاي IVF/ET

پايان نامه هاي دانشجويي

بررسي فراواني تعداد تكرارهاي پلي گلوتامين در ژن گيرنده آندروژن درزنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيسيتيك

اثرليزرديودبرميزان حركات ارتودنتيك دندان واندازه گيري اينترلوكين 6درمايع شيار لثه درحين حركات ارتودنسي

بررسي پلي مورفيسم   36A>Gژن TNFR1 درمردان نابارور

بررسي جهش هاي 4917 ژنوم ميتوكندري درزنان سقط مكرر

بررسي ميزان شيوع پلي مورفيسم OCT1 درارتباط آن  باپاسخ درماني متفورمين دربيماران مبتلا بهPCO

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/28
تعداد بازدید:
204
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal