دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
پژوهشي

طرحهای تحقیقاتی انجام شده

بررسی ارزش پیشگویی کننده میزان آنتی مولرین هورمون درسندرم تحریک بیش از حدتخمدان

تعیین ارتباط غلظت  AMHمایع فولیکولی وکیفیت اووسیت وامبریو و Fertilization rate

تعیین میزان ویتامین دی مایع فولیکولی وارتباط آن با موفقیت IVF

بررسی فراوانی پلی مورفیسم 1154ژن VEGF درسقط های مکرروکاشت ناموفق درIVF

بررسی ارتباط مایع فولیکولی ،Fertilization rate وکیفیت جنین دردوپروتکل درمانی آگونیست  GnRHوآنتاگونیست GnRH درسیکلهای IVF/ET

پایان نامه های دانشجویی

بررسی فراوانی تعداد تکرارهای پلی گلوتامین در ژن گیرنده آندروژن درزنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیسیتیک

اثرلیزردیودبرمیزان حرکات ارتودنتیک دندان واندازه گیری اینترلوکین 6درمایع شیار لثه درحین حرکات ارتودنسی

بررسی پلی مورفیسم   36A>Gژن TNFR1 درمردان نابارور

بررسی جهش های 4917 ژنوم میتوکندری درزنان سقط مکرر

بررسی میزان شیوع پلی مورفیسم OCT1 درارتباط آن  باپاسخ درمانی متفورمین دربیماران مبتلا بهPCO

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/29
تعداد بازدید:
474
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/13
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal