دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فعاليت ها

پذيرش

بيماران باتوجه به درخواست پزشك،به مسئول پذيرش پژوهشكده مراجعه نموده و ليست آزمايشات در برنامه ي HIS ثبت ميشود .درمرحله بعدبيمار پس ازتحويل قبض رسيد به بخش پذيرش آزمايشگاه ، به بخش نمونه گيري ارجاع داده ميشوند.

نمونه گيري

در اين بخش ،نمونه گيري بيماران توسط كارشناسان مجرب كه درزمينه نمونه گيري بزرگسالان ونوزادان وهمچنين بيماراني كه داراي رگهاي عمقي ونامشخص هستند تبحر دارند،صورت ميگيرد واز بيماران خواسته ميشود تابارعايت شرايط لازم براي نمونه گيري ،كمك شاياني به ارايه جوابهاي دقيق ومنطبق با شرايط استاندارد هاي جهاني نمايند.

جوابدهي

جوابدهي بيماران به صورت روزانه  وهفتگي ميباشد كه دربرگه پذيرش، زمان دريافت آزمايش درج ميگردد.همچنين  آزمايشات اورژانسي مثل  βHCG حداكثردوساعت پس ازنمونه گيري آماده خواهندبود.

انجام آزمايشات با تكنيك الايزا

كارشناسان مجربي كه درزمينه تكنيك روش بسيار دقيق الايزا تبحر كافي دارند ،براساس آزمايشات پذيرش شده وبا توجه به برنامه هفتگي كه توسط آزمايشگاه طراحي شده است، به انجام آزمايشات هورموني مربوطه  ميپردازند.

تلاش براين هست كه درآينده اي نزديك تستهاي تخصصي ناباروري در اين آزمايشگاه راه اندازي شود تابتوانيم گامهاي موثري در زمينه تشخيص ودرمان ناباروري براي زوج هاي مراجعه كننده به اين پژوهشكده برداريم.

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/28
تعداد بازدید:
203
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal