دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فعاليت ها

آناليز استاندارد مايع مني  (Semen Analysis)بر طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني(WHO 2010)

شستشو و جداسازي اسپرمها بوسيله تكنيك(Direct Swim up)  

رنگ آميزي مورفولوژي اسپرم با روشهاي استاندارد(Sperm Morphology Staining)

انجام تست قابليت حيات اسپرم (Sperm Vitality)

بررسي و تعيين آنتي بادي ضد اسپرم (Anti- Sperm Antibody)

اندازه گيري راديكالهاي آزاد اكسيژن   (Reactive Oxygen Species)

انجام تست هاي ارزيابي  DNAو كروماتين اسپرم(Sperm Chromatin/DNA Tests)

جمع آوري و بازيابي اسپرم با روشهاي مختلف  (Sperm Retrieval Methods)

انجام تستهاي عملكردي اسپرم  (Sperm Functional Tests)

اندازه گيري فاكتورهاي بيوشيميايي مايع مني(Semen Biochemical Markers)

آناليز مايع مني بعد از عمل وازكتومي (Post Vasectomy Semen Analysis)   

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/28
تعداد بازدید:
186
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal