دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فعاليت ها

آنالیز استاندارد مایع منی  (Semen Analysis)بر طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی(WHO 2010)

شستشو و جداسازی اسپرمها بوسیله تکنیک(Direct Swim up)  

رنگ آمیزی مورفولوژی اسپرم با روشهای استاندارد(Sperm Morphology Staining)

انجام تست قابلیت حیات اسپرم (Sperm Vitality)

بررسی و تعیین آنتی بادی ضد اسپرم (Anti- Sperm Antibody)

اندازه گیری رادیکالهای آزاد اکسیژن   (Reactive Oxygen Species)

انجام تست های ارزیابی  DNAو کروماتین اسپرم(Sperm Chromatin/DNA Tests)

جمع آوری و بازیابی اسپرم با روشهای مختلف  (Sperm Retrieval Methods)

انجام تستهای عملکردی اسپرم  (Sperm Functional Tests)

اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی مایع منی(Semen Biochemical Markers)

آنالیز مایع منی بعد از عمل وازکتومی (Post Vasectomy Semen Analysis)   

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/29
تعداد بازدید:
478
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/13
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal