دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
info@ssu.ac.ir
يزد-ميدان عالم بلوار شهداي گمنام پرديس علوم پزشكي-دانشكده بهداشت
كد پستي:8915173160 تلفن:03538209100
Powered by DorsaPortal