دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آمار و گزارش دانشجویان گروه

به نام خدا

آمار و گزارشی از دانشجویان کارشناسی ارشد گروه ایمونولوژی از بدو تاسیس تا کنون(مهر 99)

ورودی 88

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

توضیحات

1-      سمیرا قبادزاده

8853551001

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه تربیت مدرس

2-     ریحانه رهنما

8853551002

فارغ التحصیل در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه اصفهان ودر حال گذراندن طرح تعهد در بیمارستان

3-     مریم روزه

8853551003

فارغ التحصیل در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه تهران

4-     یاسر ورقائیان

8853551004

فارغ التحصیل و قبولی دوره اول آزمون دکتری

 

ورودی 89

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

توضیحات

1-      مریم اسدی اصطهباناتی

8953551001

در حال تحصیل دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2-     فاطمه السادات دشتی

8953551002

فارغ التحصیل در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه مشهد

3-     نرجس عباسی راد

8953551003

فارغ التحصیل

4-     سهیل نجفی

8953551004

فارغ التحصیل در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه تهران

 

ورودی 90

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

توضیحات

            فاطمه زارع سنگدرازی

9053551001

فارغ التحصیل در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه تهران

                     زینب نعمت الهی

9053551002

فارغ التحصیل

                 الهام عبدالهی

9053551003

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه مشهد

              فتانه توسلیان

9053551004

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه تربیت مدرس

           مهدی دهقان منشادی

9053551005

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه مشهد

           ابولقاسم اسدی ساغندی

9053551006

قبولی در دوره دکتری بیوتکنودانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

ورودی 91

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

توضیحات

1-      مهدیه جعفری ندوشن

9153551001

فارغ التحصیل

2-     امیرحسین منصور آبادی

9153551002

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی در دانشگاه تهران

3-     مریم فتوحی

9153551003

فارغ التحصیل

4-     فاطمه ارجمند

9153551004

فارغ التحصیل

5-     مریم موگویی

9153551005

فارغ التحصیل

6-     آیسودا حسین زاده

9153551006

فارغ التحصیل

7-     احمد نجفی

9153551007

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی در دانشگاه مازندران

8-    آسیه فتوحی

9153551008

فارغ التحصیل

ورودی 92

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

توضیحات

1-      اعظم آرامش

9253551001

فارغ التحصیل

2-     زهرا اکبری

9253551002

در حال تحصیل در رشته ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

3-     سپیده جامه بزرگ

9253551003

فارغ التحصیل

4-     نجمه حسینی

9253551004

فارغ التحصیل

5-     فاطمه خان براری عمران

9253551005

فارغ التحصیل و شاغل در آزمایشگاه خصوصی

6-     فاطمه عباسی

9253551006

فارغ التحصیل

7-     امیر عبدیان اصل

9253551007

فارغ التحصیل و قبولی دوره اول آزمون دکتری

8-    فاطمه مظلوم

9253551008

فارغ التحصیل

9-     نفیسه یاقوتی

9253551009

فارغ التحصیل

 

ورودی 93

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

توضیحات

           فاطمه مجتهدی

9353551001

فارغ التحصیل

         فاطمه پاشیزه

9353551002

فارغ التحصیل

          مژده نامورپور

9353551003

فارغ التحصیل

          فاطمه رحمانی

9353551004

فارغ التحصیل  و شاغل در دانشگاه علوم پزشکی یزد

          حسین انصاری نیا

9353551005

فارغ التحصیل ودانشجوی نمونه قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی در دانشگاه شهید بهشتی

 

ورودی 94

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

توضیحات

1-      شورانگیز پیرامون

9453551001

فارغ التحصیل

2-     نفیسه دهقانی فیروزآبادی

9453551002

فارغ التحصیل

3-     فرشته سلامی

9453551003

فارغ التحصیل

4-     سحر شریعتی

9453551004

فارغ التحصیل

5-     سیده لیلا عبدالهی

9453551005

فارغ التحصیل

6-     سیده زینب فتاحی

9453551006

فارغ التحصیل

7-     شیرین مرتضوی

9453551007

فارغ التحصیل

 

ورودی 95

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

توضیحات

1-      سحر خسروی

9553551001

فارغ التحصیل

2-     فرشته غفاری

9553551002

فارغ التحصیل

3-     مرجان گلابی

9553551003

فارغ التحصیل

4-     فرناز مقدم

9553551004

فارغ التحصیل

5-     الهام نوذری

9553551005

فارغ التحصیل

 

 

ورودی 96

 

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

توضیحات

1-      مینا عاقل نژاد

9653551006

تصویب پروپوزال وانجام پایان نامه

2-     فاطمه خبری

9653551005

تصویب پروپوزال وانجام پایان نامه

3-     علی بلندی

9653551003

تصویب پروپوزال وانجام پایان نامه

4-     مهدی لطف آبادی

9653551004

تصویب پروپوزال وانجام پایان نامه

5-     حسین حکیمی

9653551002

تصویب پروپوزال وانجام پایان نامه

 

 

 

ورودی 97

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

توضیحات

1-      نسیم سادات بلوری

9753551001

تصویب پروپوزال وانجام پایان نامه

2-     مریم زارع مقدم

9753551003

تصویب پروپوزال وانجام پایان نامه

3-     وحید زارع گاریزی

9753551002

تصویب پروپوزال وانجام پایان نامه

 

 

 

ورودی 98

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

توضیحات

1-      سید محمد سیفتی

9853551003

دانشجوی درحال تحصیل

2-     ابوالفضل یاوری

بین الملل

دانشجوی درحال تحصیل

3-     عاطفه عزیزی سعدی

9853551004

دانشجوی درحال تحصیل

4-     فائزه خمر

9853551001

دانشجوی درحال تحصیل

5-     محمد رضا رویائی

9853551002

دانشجوی درحال تحصیل

6-     مرضیه  رئیسی

بین الملل

دانشجوی درحال تحصیل

 

ورودی 99

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

توضیحات

1-      زهرا رودگر پور

9953551001

دانشجوی درحال تحصیل

2-     کیمیا طالبی

9953551002

دانشجوی درحال تحصیل

3-     رویا قناعت زاده

9953551003

دانشجوی درحال تحصیل

4-     فاطمه کرمی

9953551004

دانشجوی درحال تحصیل

5-     احمد ضیا طبا هزاره

9959553001 (بین الملل)

دانشجوی درحال تحصیل

 

ورودی 1400

 

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

توضیحات

1-      سلماز باستی

140053551001

در حال تحصیل

2-     آیسان زارعیه

140053551002

در حال تحصیل

3-     یگانه لاله زاری

140053551003

در حال تحصیل

4-     ریحانه نعمت اللهی

140053551004

در حال تحصیل

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/13
تعداد بازدید:
163
drc@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،انتهای کوچه تالار هنر، مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت مرحوم علی خانی یزد
37280215 - 035
Powered by DorsaPortal