گروه آمار و اپيدميولوژي

واحد اپيدميولوژي:

نقش اپيدميولوژيست به عنوان ركن اساسي R&D در بيمارستانهاي دانشگاه در جلسه بازديد بورد اپيدميولوژي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به معيارهاي اعتبار خشي بيمارستانهاي آموزشي پژوهشي به عنوان معاون پژوهشي بيمارستان جايگاه تعريف شده اي دارند. اپيدميولوژيست موارد زير را در بيمارستان و مركز تحقيقات به عهداه داشته و نظارت مي نمايد.

1-   شناخت معضلات مديريتي- تشخيصي و درماني قابل عمل از طريق پژوهش

2-   طراحي مطالعات در راستاي حل معضلات مديريتي- تشخيصي و درماني قابل حل از طريق پژوهش

3-   نظارت بر رعايت مفاد اخلاق پژوهشي در بيمارستان

4-   اپيدميولوژي بيماريهاي عفوني در بيمارستان

5-   مشاوره متدولوژي و آمار استاديار دانشگاه

در حال حاضر دكتر سيده مهديه نماينده اپيدميولوژيست بيمارستان افشار و معاون پژوهشي بيمارستان مي باشد.

 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/13
تعداد بازدید:
201
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal