معاونت رجيستري
معاونت رجیستری  

این معاونت جهت تدوین، استقرار و سامان دهی سیستم تحت وب ثبت داده های مربوط به پیامد های مرتبط با بیماریهای قلبی عروقی با هدف تولید علم و ارتقاء سلامت قلب و عروق و حمایت از دانشجویان در طراحی مطالعات بزرگ و مرتبط با سیستم قلبی عروقی تعیین گردید. قبل از آن این اهداف از طریق یک پروژه تحقیقاتی دنبال میشد.

 به منظور نهادینه شدن و ثبت دائم اطلاعات مرتبط به پیامد های قلبی عروقی استان خصوصاً بیمارستان افشار  به عنوان بیمارستان ارجاعی قلب و عروق جنوب کشور این معاونت تأسیس شد.

کلیه بیماریهای قلبی شامل Acute MI ، Acute Coronary Syndrome، Deep Vein Thrombosis ، Atrial Fibrillation  و کلیه رَوَندهای تشخیصی و درمانی شامل Catheterization ، PCI ، CABG،  اکو کاردیوگرافی، تست ورزش CT Angiography به منظور شناخت وضعیت موجود، ارتقاء مراقبت بیماران و اهداف تحقیقاتی و تولید علم ثبت می گردد.

هدف ثبت کامل و با کیفیت داده و بازخوراند به سیاستگزاران دانشگاه در سطوح معاونت درمان و بهداشتی و پژوهشی است.

تلاش این معاونت سوق دادن سیستم رجیستری بیماریهای قلبی عروقی به سمت یک سیستم دائم پرونده الکترونیک سلامت بیمار محور در مرکز تحقیقات قلب و گسترش آن در کل استان می باشد سیستم های تدوین شده قابلیت اتصال به سیستم سپاس ( سیستم پرونده الکترونیک سلامت ) وHIS  بیمارستانها را خواهد داشت. امید است  زمینه ساز پرونده الکترونیک سلامت در کشور باشیم.

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/22
تعداد بازدید:
193
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal