رياست

معرفي روساي مركز تحقيقات قلب و عروق يزد ( از ابتدا تا كنون)

 

رييس مركز: دكتر سيدمصطفي سيدحسيني

 

استاديار و فوق تخصص اينترونشنال الكتروفيزيولوژي
 

شماره تماس :   35231421- 035

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Seyedmostafa Seyedhosseini

Clinical Assistant Professor of Cardiology

Cardiac Interventional Electrophysiology Specialist

Head of Yazd Cardiovascular Research Center

Head of Department of Cardiology

m.seydhoseini@ssu.ac.ir

m.seyedhossaini@gmail.com

جدول اطلاعات و سوابق تحصيلي رياست مركز

رديف

مقطع

رشته

نام دانشگاه

از تاريخ

تا تاريخ

كشور

شهر

1

دكتراي عمومي

پزشكي عمومي

علوم پزشكي اصفهان

1376

1383

ايران

اصفهان

2

تخصص

قلب و عروق

علوم پزشكي اصفهان

1385

1389

ايران

اصفهان

3

اينترونشنال الكتروفيزيولوژي

فلوشيپ

علوم پزشكي تهران

1391

1393

ايران

تهران

 

سوابق كاري (از ابتدا تا كنون)

رديف

محل كار

عنوان شغلي

شهر

تاريخ شروع همكاري

تاريخ خاتمه همكاري

نوع استخدام

1

بيمارستان افشار

مدير گروه قلب

يزد

1395

تاكنون

هيأت علمي¨

2

بيمارستان افشار مركز تحقيقات قلب و عروق

سرپرست مركز

يزد

1/4/1397

تاكنون

هيأت علمي

 

مشخصات رؤساي قبلي مركز تحقيقات قلب و عروق

  

نام و نام خانوادگي:دكتر محمدحسين سلطاني گردفرامرزي

دوره رياست:      1397 1392

جدول اطلاعات و سوابق تحصيلي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Mohammadhossein Soltani 

Associate Professor of Cardiology

Fellowship of Heart Failure 

mhsoltane@gmail.com

 
 
 
 

رديف

مقطع

رشته

نام دانشگاه

از تاريخ

تا تاريخ

كشور

شهر

1

دكتراي عمومي

پزشكي عمومي

علوم پزشكي اصفهان

1363

1369

ايران

اصفهان

2

تخصص

قلب و عروق

علوم پزشكي اصفهان

1370

1374

ايران

اصفهان

3

فلوشيپ نارسايي قلب

 قلب و عروق

علوم پزشكي ايران

1390

1392

ايران

تهران

 

سوابق كاري ( از ابتدا تا كنون )

رديف

محل كار

عنوان شغلي

شهر

تاريخ شروع به همكاري

تاريخ خاتمه همكاري

نوع استخدام

1

بيمارستان اردكان

دكتراي عمومي

يزد

1374

1376

هيات علمي

2

بيمارستان شهيد رهنمون

تخصص

يزد

1376

1380

هيات علمي ‰

3

دانشكده پزشكي

معاون آموزشي

يزد

 

 

هيات علمي ‰

4

دانشكده پزشكي

رياست دانشكده

يزد

 

 

هيات علمي  ‰

3

بيمارستان شهيد صدوقي و افشار

متخصص قلب وعروق فلوشيپ نارسايي قلب

يزد

1380

تاكنون

هيات علمي  ‰

6

مركز تحقيقات         قلب و عروق يزد

سرپرست مركز

يزد

2/9/1392

خرداد 1397

هيات علمي‰

 

 

 

نام و نام خانوادگي: دكتر سيد خليل فروزان نيـا  

دوره رياست:    1392  - 1388  

 

جدول اطلاعات و سوابق تحصيلي

رديف

مقطع

رشته

نام دانشگاه

از تاريخ

تا تاريخ

كشور

شهر

1

دكتراي عمومي

پزشكي عمومي

علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

1362

1368

ايران

يزد

2

تخصص

جراحي عمومي

علوم پزشكي ايران

1368

1372

ايران

تهران

3

فوق تخصص

جراحي قلب و عروق

علوم پزشكي تهران

1376

1379

ايران

تهران

4

فلوشيپ

پيوند قلب و ريه

-

1379

1379

انگلستان

لندن

 

 

سوابق كاري ( از ابتدا تا كنون )

رديف

محل كار

عنوان شغلي

شهر

تاريخ شروع به همكاري

تاريخ خاتمه همكاري

نوع استخدام

1

بيمارستان افشار

جراح عمومي

يزد

1372

1376

   هيات علمي‰

2

بيمارستان افشار

رزيدنت جراحي قلب و عروق

تهران

1376

1379

          هيات علمي  ‰

3

بيمارستان افشار

فوق تخصص جراحي           قلب و عروق     

يزد

1379

1392

          هيات علمي  ‰

4

بيمارستان افشار

رياست بيمارستان

يزد

1388

1392

          هيات علمي

5

مركز تحقيقات         قلب و عروق 

سرپرست مركز

يزد

1388

1392

          هيات علمي ‰


 

 
 
 
نام و نام خانوادگي:دكتر سيد محمود صدر بافقي  

دوره رياست:      1388 1379

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول اطلاعات و سوابق تحصيلي

رديف

مقطع

رشته

نام دانشگاه

از تاريخ

تا تاريخ

كشور

شهر

1

دكتراي عمومي

پزشكي عمومي

دانشكده پزشكي دانشگاه تهران

1348

1355

ايران

يزد

2

تخصص

قلب و عروق

دانشگاه تهران  

1355

1359

ايران

تهران

3

فلوشيپ

آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي

-

 

 

انگلستان 

لندن – شيفيلد

 

 

 سوابق كاري ( از ابتدا تا كنون )

رديف

محل كار

عنوان شغلي

شهر

تاريخ شروع به همكاري

تاريخ خاتمه همكاري

نوع استخدام

1

دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي

معاون پژوهشي

يزد

1369

1375

   هيات علمي ‰

2

دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي

سر دبير مجله علمي پژوهشي

يزد

1375

1397

          هيات علمي ‰

3

مركز تحقيقات         قلب و عروق 

سرپرست مركز

يزد

1379

1388

          هيات علمي ‰

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/28
تعداد بازدید:
557
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal