ليست عناوين

ليست پايان نامه هاي مرتبط با طرح رجيستري بيماريهاي ايسكميك قلبي استان يزد.

1

عنوان: پيش آگهي كوتاه مدت و طولاني مدت بيماران تحت آنژيوپلاستي اوليه در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد. طرح رجيستري تحت وب بيماريهاي ايسكميك قلبي YCDR(Yazd CVD Registry)

نام دانشجو:دكتر ضيافت

مقطع: دستار قلب

نام استاد راهنما :دكتر انديشمند.

 

2

عنوان: پيش آگهي كوتاه مدت و طولاني مدت بيماران تحت CABG در بيماران معتاد به اپيوم. YCDR(Yazd CVD Registry)

نام دانشجو:دكتر وكيلي

مقطع: پزشك عمومي

نام استاد راهنما :دكتر مالي.

 

 

3

عنوان: بررسي ميزان رعايت دستور دارويي و ارتباط آن با پيش آگهي كوتاه مدت و طولاني مدت بيماران تحت آنژيوپلاستي اوليه در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد. YCDR(Yazd CVD Registry)

نام دانشجو: دكتر مهسا مهدوي

مقطع: دكتراي عمومي

نام استاد راهنما: دكتر انديشمند.

 

 

4

عنوان: پيش آگهي كوتاه مدت و طولاني مدت بيماران تحت آنژيوپلاستي اوليه در بيماران مبتلا به اناركتوس حاد ميوكارد و ارتباط آن با شاخصهاي خوني.

نام دانشجو: دكتر يلمه

مقطع: دستار قلب

نام استاد راهنما :دكتر وارسته.

 

 

5-

عنوان: ميانگين ESR  و شاخص هاي خوني در بيماران مبتلا به اناركتوس حاد ميوكارد. YCDR(Yazd CVD Registry)

نام دانشجو: دكتر ضيافت

مقطع: دستار قلب

نام استاد راهنما :دكتر انديشمند.

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست طرح هاي مرتبط با طرح رجيستري بيماريهاي ايسكميك قلبي استان يزد.

 

 

- عنوان: ميزان رعايت دستور دارويي بيماران CABG   و ارتباط آن با اعتياد YCDR(Yazd CVD Registry)

نام مجريان:دكتر مالي دكتر هادياني

 

 

- عنوان: وضعيت باليني بيماران CABG   و ارتباط آن با محل سكونت YCDR(Yazd CVD Registry)

نام مجريان:دكتر مالي- خانم غلامي

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/20
تعداد بازدید:
150
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal